WUM i UKSW podpisały umowę o współpracy

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś - rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński - rektor Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, podpisali dziś porozumienie w sprawie współpracy przy kształceniu przyszłych studentów na tworzonym właśnie w ramach UKSW kierunku lekarskim.

Umowa dotyczy przygotowania wspólnego projektu wybranych usług edukacyjnych z wykorzystaniem zaplecza i unikatowej kadry naukowo-dydaktycznej, jaką od lat dysponuje WUM, z zachowaniem najwyższej jakości, fachowości i aktualności przekazywanej wiedzy medycznej.       
- To otwarcie nowych drzwi rozwijających współpracę między naszymi Uczelniami i początek programu dydaktycznego. Cieszę się, że w nim uczestniczymy, czynnie wspierając Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego - powiedział rektor prof. M. Wielgoś.
 - Dziękuję za zaufanie jakim WUM nas obdarzył, to z pewnością tylko wstęp do współpracy i nowa przestrzeń do zdynamizowania rozwoju UKSW. Mam nadzieję, że podpisany dokument będzie początkiem szerokiej drogi naszego współdziałania - podkreślał ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW.