"Supertalenty w medycynie 2018"

"Puls Medycyny" rozpoczyna kolejną edycję konkursu "Supertalenty w medycynie". Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 kwietnia br. Redakcja do udziału zaprasza młodych lekarzy (do 39. roku życia), którzy cieszą się autorytetem w swoim środowisku, a także wśród pacjentów i którzy mogą pochwalić się udokumentowanymi osiągnięciami lekarskimi, naukowymi lub organizacyjnymi.
„Supertalenty w Medycynie” to prestiżowy konkurs organizowany od 2012 roku, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętności i predyspozycjom będą wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w najbliższych latach. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 kwietnia br. W skład jury wchodzą przedstawiciele „Pulsu Medycyny” oraz liderzy opinii i eksperci środowiska medycznego, powołani przez redakcję. Jurorzy dokonają oceny kandydatur w trzech kategoriach: osiągnięcia naukowe (m.in. zdobyte granty, stypendia, publikacje, nagrody), zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. działalność charytatywną, w stowarzyszeniach), perspektywy dalszego rozwoju (szanse na wpływy w sektorze ochrony zdrowia w najbliższych latach). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2018 r., a wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystej gali.