I Ogólnopolski Kongres Medycyny Stylu Życia

W dniach 21-22 kwietnia odbył się I Ogólnopolski Kongres Medycyny Stylu Życia - interdyscyplinarne wydarzenie, skierowane do pracowników ochrony zdrowia, studentów i absolwentów wszystkich kierunków medycznych. Wydarzenie miało charakter otwarty, dzięki czemu zgromadziło również osoby niezwiązane z zawodami medycznymi, w tym grono pacjentów.

Znaczenie stylu życia w profilaktyce oraz możliwości terapeutycznego zastosowania interwencji z zakresu stylu życia w leczeniu najczęstszych niezakaźnych chorób przewlekłych dyskutowane były podczas dwudniowych wykładowych sesji eksperckich poświęconym zagadnieniom stanowiących filary medycyny stylu życia. 

Łącznie w wydarzeniu udział wzięło ponad 350 uczestników, prawie 40 prelegentów związanych z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz gości z innych ośrodków, w tym: Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Śląśkiego Uniwersytetu Medycznego czy Lithuanian University of Health Sciences. Do udziału w sesji plakatowej zakwalifikowano 20 prac.

Wydarzenie zainagurował prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, a wykład otwarcia poprowadził Przewodniczący Komitetu Naukowego: dr n. med. Daniel Śliż. Tego dnia sesje wykładowe poświęcone były zagadnieniom zdrowia publicznego (w tym sytuacji epidemiologicznej w Polsce oraz problemowi otyłości), aktywności fizycznej (omówiono m.in. jej rolę w prewencji chorób układu krążenia, a także rodzaje aktywności w ciąży czy zalecane osobom starszym), żywienia (m.in. w kontekście chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów, cukrzycy czy popularnych mitów żywieniowych) oraz telemedycynie i nowoczesnym technologiom w medycynie stylu życia. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, dr hab. n. med. Marcin Grabowski, dr n. o zdr. Wojciech Stefan Zgliczyński, dr n. med. Tomasz Chomiuk, dr n. med. Aleksandra Stangret, dr inż. Beata Sińska, dr n. o zdr. Damian Parol, dr Łukasz Kołtowski czy mgr Paweł Koczkodaj.

Dla wielu uczestników dzień zakończył się wprowadzaniem teorii w praktykę poprzez udział w zajęciach sportowych poprowadzonych przez mgr Małgorzatę Perl z Exercise is Medicine Polska.

Drugiego dnia równolegle odbyła się sesja wykładów kierowana poza środowisko medyczne, nazwana Dniem dla Pacjenta oraz kontynuacja sesji wykładowych dla absolwentów i studentów kierunków medycznych. Poruszono tematy związane ze zdrowiem psychicznym, szczepieniami ochronnymi, wpływem zanieczyszczenia środowiska na zdrowie człowieka. Do grona Prelegentów dołączyli m.in. prof. dr hab. n. med. Bartosz Łoza, prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski, dr n. med. Michał Skalski, dr hab. Monika Talarowska, dr n. med. Jarosław Pinkas, dr inż. Katarzyna Kowalcze czy dr inż. Katarzyna Okręglicka.

Główną część wydarzenia zwieńczył panel dyskusyjny poświęcony przyszłości medycyny stylu życia i możliwości wdrażania jej do systemu ochrony zdrowia i edukacji medycznej. W dyskusji moderowanej przez dr. n. med. Daniela Śliża udział wzięli: prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski, dr hab. n. med. Marcin Grabowski, dr n. med. Jarosław Pinkas, Zbigniew Kowalski oraz mec. Oskar Luty.

Zwieńczenie Kongresu stanowił blok warsztatowy. W jego ramach uczestnicy mieli możliwość wziąć udział w warsztatach medycyny kulinarnej poprowadzonych przez Alicję Baska i mgr Urszulę Somow, komunikacji z pacjentem ze Zbigniewem Kowalskim, a także dotyczących rzucania palenia (prowadzący: Waldemar Rejch) oraz zalecania aktywności fizycznej (z dr. n. med. Tomaszem Chomiukiem). 

Wydarzenie objęte było Honorowym Patronatem Rektora WUM JM prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytutu Żywności i Żywienia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny, a także Partnerów zagranicznych: Lifestyle Medicine Global Alliance, Lifestyle Medicine Education Collaborative, American College of Lifestyle Medicine oraz European Lifestyle Medicine Organization.


Organizatorzy: III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM i działające przy niej SKN Medycyny Stylu Życia WUM, we współpracy z Zakładem Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

Komitet naukowy: Przewodniczący – dr n. med. Daniel Śliż, członkowie: prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, dr n. med. Marcin Wełnicki, dr n. o zdr. Damian Parol, dr n. o zdr.  Wojciech Stefan Zgliczyński.

Komitet Organizacyjny: Przewodnicząca: Alicja Baska, członkowie: Kamila Borkowska, Piotr Długołęcki
Adriana Durczak, Magdalena Goryszewska, Anita Grochowska, Katarzyna Gugała, Aleksandra Hyży
Aleksandra Karczemna, Magdalena Kicińska, Izabela Marzec, Julia Mazurek, Zuzanna Osica, Maria Sakwarelidze, Aleksandra Słokotowicz, Wiktoria Weimert, Izabela Wrzołek.