Podpisanie Listu intencyjnego „Big Five”.

        4 czerwca br. pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a: Instytutem Hematologii i Transfuzjologii, Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej – Curie, Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji podpisany został list intencyjny w zakresie prowadzenia wspólnych działań na rzecz rozwoju i badań naukowych.      

         Sygnatariuszami listu intencyjnego byli: reprezentujący WUM - JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś, Dyrektor IHiT -  prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda, Zastępca Dyrektora ds. Nauki COI - prof. Jerzy Ostrowski, Dyrektor IFiPS - prof. Henryk Skarżyński, oraz p.o. Dyrektora NIGRiR - Adrian Pękacz.

        Realizacja wspólnych projektów naukowych i badawczo-rozwojowych odbywać się będzie poprzez organizowanie wzajemnych konsorcjów naukowych oraz udzielanie wzajemnego wsparcia w zakresie pozyskiwania środków na działalność naukową i badawczo-rozwojową.  Celem  porozumienia jest budowa platformy naukowej i badawczej z wykorzystaniem wysoko wykwalifikowanych nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-badawczych, specjalistycznej aparatury, sprzętu i wzajemnych doświadczeń Stron. 

         Planowana współpraca obejmować będzie szerokie spektrum zagadnień, począwszy od organizowania wzajemnych konsorcjów naukowych, budowania wspólnej pozycji naukowej w zestawieniach rankingowych o charakterze krajowym, europejskim i międzynarodowym i udzielania wzajemnego wsparcia w zakresie pozyskiwania środków na działalność naukową mającą przyczynić się do rozwoju nauki i wiedzy medycznej.

„To wspaniałe, że „Big Five” - czyli WUM  i wiodące w kraju ośrodki w dziedzinach nauk biologicznych, biomedycznych, biochemicznych, jak i w odpowiednich dziedzinach medycyny klinicznej, zatrudniające wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych będą podejmować wspólne działania. „Wielka piątka” pozwoli na kontynuację obecnie prowadzonej współpracy oraz stworzy dodatkowe możliwości jej dalszej integracji i rozszerzania na nowe obszary” -  podkreślił Rektor prof. Mirosław Wielgoś.