Uroczystość 60.lecia odnowienia dyplomów lekarskich Absolwentów rocznika 1958

15 czerwca br. w Muzeum Historii Medycyny WUM, odbyła się uroczystość odnowienia po 60. latach dyplomów Absolwentów rocznika 1958 Wydziału Lekarskiego ówczesnej Akademii Medycznej.

W uroczystym spotkaniu udział wzięło 62 absolwentów oraz władze WUM  reprezentowane przez JMR prof. Mirosława Wielgosia oraz Dziekana I Wydziału Lekarskiego prof. Pawła Włodarskiego.

Zapnych gości jako pierwszy uroczyście powitał organizator całego spotkania  - prof. Mieczysław Szostek. Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, jestem wzruszony, że widzę tutaj Was obecnych na naszej uroczystości. To również wzruszająca chwila, z innego powodu. Dokładnie dziesięć lat temu, podczas 50-lecia odnowienia dyplomów, obecny tutaj, JMR prof. Mirosław Wielgoś był wówczas Dziekanem – Elektem I Wydziału Lekarskiego” – wspomniał.

Podczas otwarcia nie zapomniano również o tych, którym nie dane było doczekać tej niezwykłej uroczystości. Prof. Mieczysław Szostek poprosił zgromadzonych o uczczenie minutą ciszy pamięci tych, których dzisiaj na spotkaniu zabrakło. Jednocześnie dodał: Jak kończyliśmy studia w 1958 r. było nas 495 absolwentów, na uroczystość 50-lecia przyjechało 185 absolwentów, dzisiaj, 10 lat później jest nas 62 osoby - czas płynie nieubłagalnie. Chciałbym jednak abyśmy nasze studia zapamiętali jak najlepiej. Pamiętajmy o naszych wykładach, na których siedzieliśmy na schodach, o naszych spotkaniach w Kole Medyków i o wszystkich innych przyjemnych rzeczach, których doświadczyliśmy”.

Następnie głos zabrał JMR prof. Mirosław Wielgoś, który podziękował Jubilatom za obecność w tym pięknym dniu oraz pogratulował osiągnięć i dokonań na rzecz Uczelni. Podkreślił, że rocznik ’58 to bez wątpienia kuźnia talentów, to rocznik wyjątkowy z którego wywodzą się sławy medycyny, utalentowani i zdolni lekarze. Dla poparcia swoich słów JMR prof. Mirosław Wielgoś pokrótce przytoczył nazwiska wybitnych postaci, które na zawsze zapisały się w pamięci naszej Uczelni:

1.          Prof. Longina Marianowskiego – Dziekana II Wydziału Lekarskiego (1987-1994), dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu AM w Warszawie (1999-2002), prodziekana II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie (1984-1987), kierownika I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii w latach 1991-2004. Wspominając prof. Longina Marianowskiego prof. Mirosław Wielgoś podkreślił, jak wielką rolę w jego życiu odegrała ta postać: To bez wątpienia mój mentor, nauczyciel, wychowanek, bez którego by mnie tutaj nie było. Dziękuję Panu Profesorowi za wszystko” – dodał wzruszony.

2.         Prof. Mieczysława Szostka – Prorektora AM ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem w latach 1999-2002, Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej w latach 1980-2003; Obecnie Prezesa Towarzystwa Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji.

3.      Prof. Joanny Juskowej – która w latach 1983 – 1991 była pierwszym kierownikiem Kliniki Immunoterapii Instytutu Transplantologii AM w Warszawie. W latach 2002-2005 organizowała Oddział Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. W tym okresie pełniła funkcję Prodziekana ds. Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego i Kierownika Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego AM.

4.             Prof. Tadeusza Kęcika – Kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki w latach 1976-2003.

5.       Prof. Stanisława Moskalewskiego – od 1992 Kierownika Zakładu, a 2002 Kierownika Katedry i Zakładu Histologii I  Embriologii.

6.      Studiowała razem z Państwem żona nieżyjącego już niestety Dziekana Grzegorza Janczewskiego - Prof. Elżbieta Domańska – Janczewska -  znakomity ginekolog i położnik, związana z I Katedrą i Kliniką Położnictwa i Ginekologii – dodał prof. Mirosław Wielgoś. Rozbudziła we mnie miłość do trudnej ciąży – dzięki pani profesor zakochałem się w niej – wspomniał wzruszony Rektor.

Kontynuując wystąpienie Profesor Wielgoś dodał: W gronie Państwa rocznika są osoby niezwykle zasłużone dla rozwoju i działalności Uczelni, ale którym nie dane już było doczekać dzisiejszego dnia.

W tym gronie znaleźli się:

1.           Prof. Grzegorz Janczewski – odszedł w 2016 roku, był Dziekanem I Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni w latach 1987-1990, Kierownikiem Katedry i Kliniki Otolaryngologii I Wydziału Lekarskiego w latach 1977-2003.

2.            Prof. Kazimierz Ostrowski - Kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii w latach 1958-1992; doktor Honoris Causa WUM  w 2007 r.

3.            Prof. Wojciech Rowiński  -  twórca pierwszej w Polsce Kliniki chirurgii, gdzie  w nazwie znalazła się transplantologia i w której powstała koncepcja koordynacji pobierania i przeszczepiania narządów w Polsce. W latach 1980-2006 stał na czele tejże Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej I Wydziału Lekarskiego.

4.        Prof. Mieczysław Lao – Kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii (1988-2003), Dyrektor Instytutu Transplantologii w latach 1988-1994.  

5.          Prof. Mariusz Stopczyk -  uczeń prof. Zdzisława Askanasa, prekursor wszczepiania stymulatorów serca w Polsce, związany początkowo z Katedrą i Kliniką Kardiologii naszej Uczelni, a następnie z Polską Akademią Nauk
i Szpitalem Wolskim.

6.           Zmarły niedawno - Prof. Wojciech Sawicki – Dyrektor Centrum Biostruktury w latach 1992-2003,  w latach 1955 – 2003 związany z Katedrą i Zakładem Histologii i Embriologii.

JM Rektor zaznaczył, że nie sposób było przytoczyć życiorysów wszystkich zgromadzonych. Dodał, że do grona absolwentów roku ’58 należeli również inni zasłużeni Kierownicy Klinik i Zakładów:  Michał Bagdasarian, Krzysztof Boczkowski, Jan Dzieniszewski, Jadwiga Meszaros, Jerzy Grossman, Barbara Gryglewicz, Grażyna Gutowska, Stanisław Jaszczak (USA), Ireneusz Janczarski, Teresa Kasperska-Czyżykowa, Danuta Knapik-Fialkowska, Piotr Lenartowicz, Aleksander Ligęziński, Stanisław Łopaciuk, Zbigniew Osiowski, Mirosława Nyczaj-Bagdasarian, Witold Sendecki, Jan Serafin, Jerzy Wesołowski, Krystyna Widy-Kierska, Zbigniew Wronkowski, Andrzej Brodowski (Szwajcaria).

Po oficjalnych przemówieniach Bohaterowie spotkania oddali się wspomnieniom, oglądając prezentację multimedialną ze zdjęciami historycznymi, zarówno kadry naukowej jak i ich samych z okresy matury i studiów medycznych. Zdjęcia do prezentacji pochodzą z archiwum Uczelni, ale także z prywatnych zbiorów  prof. Mieczysława Szostka i Zbigniewa Millera. 

Na zakończenie Jubilaci otrzymali okolicznościowe dyplomy potwierdzające, że przez wszystkie lata, które upłynęły od ukończenia studiów w Akademii Medycznej w Warszawie, przestrzegali wiernie Przysięgi Hipokratesa i stali się chlubą polskiej społeczności lekarskiej.

Ogromne podziękowania, od JMR prof. Mirosława Wielgosia i zgromadzonych Absolwentów, za trud i zaangażowanie w organizację całego spotkania otrzymał prof. Mieczysław Szostek. Dodatkowo podziękowania za pomoc w zdobyciu historycznych zdjęć i wkład w organizację uroczystości, skierowano do pracowników Muzeum Historii Medycyny, tj. Pań: Grażyny Jermakowicz, Agaty Małkowskiej oraz Moniki Klimowskiej.      

Jubileuszowe spotkanie uwieczniono pamiątkowym zdjęciem.