Dwa tytuły Doktora Honoris Causa dla światowej sławy medyków

Zapraszamy dziennikarzy i przedstawicieli mediów na uroczystość nadania tytułu i godności Doktora Honoris Causa dwóm wybitnym osobistościom światowej medycyny. We wtorek, 26 czerwca o godz. 17.00 tytuł odbierze światowej sławy radiolog Profesor Ewa Kuligowska. Dzień później, 27 czerwca o godz. 14.00 najwyższą godność akademicką odbierze Profesor Eric van Cutsem światowej sławy onkolog gastroenterolog. Obie uroczystości odbędą się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.      

Podczas obu Wydarzeń odbędzie się również przekazanie listów gratulacyjnych nauczycielom akademickim, którzy w roku akademickim 2016/2017 uzyskali tytuł profesora oraz wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym, nowo promowanym doktorom nauk medycznych I i II Wydziału Lekarskiego.

16 października 2017 r. Senat WUM przyznał tytuł DHC Prof. Ewie Kuligowskiej, autorytetowi w dziedzinie radiologii, pionierce w zakresie rozwoju technik ultrasonograficznych, współtwórczyni ultrasonografii zabiegowej, o wybitnych osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i klinicznych.

Profesor Eric Van Cutsem współtwórca światowej onkologii gastroentorologicznej to wielki Przyjaciel naszej Uczelni. Jest jednym z kluczowych autorów europejskich standardów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego raka jelita grubego, raka żołądka i raka trzustki. Uchwałą Senatu WUM z 23 kwietnia 2018 r. prof. Eric Van Cutsem otrzymał godność Doktora Honoris Causa.