Uroczystość nadania tytułu DHC prof. Ericowi Van Cutsem oraz promocja doktorów II WL

 

27 czerwca br. na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa prof. Ericowi Van Cutsem – światowej sławy specjaliście w zakresie onkologii gastroenterologicznej, listów gratulacyjnych dla nowo mianowanych profesorów, dyplomów: doktora habilitowanego, doktora nauk medycznych oraz doktora nauk o zdrowiu II Wydziału Lekarskiego roku akademickiego 2017/2018.

 

Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie hymnów państwowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Belgii w wykonaniu Chóru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją Daniela Synowca.

Następnie Dziekan II Wydziału Lekarskiego - prof. Marek Kuch, uroczyście przywitał licznie zgromadzonych gości na Sali Zamku Królewskiego. Szczególnie ciepło i serdecznie przyjął Bohatera spotkania – prof. Erica Van Cutsem, który na uroczystość nadania tytułu najwyższej godności akademickiej przyjechał razem ze swoją rodziną.

Uroczystość swą obecnością zaszczycili: JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś, Prorektorzy: prof. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, prof. Wojciech Braksator – Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji, prof. Andrzej Deptała – Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, prof. Krzysztof. J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, Dziekani: prof. Paweł Włodarski – Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, Prof. Piotr Wroczyński – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Bolesław Samoliński – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, Rektorzy Akademii Medycznej: Prof. Tadeusz Tołłoczko – Rektor AM w latach 1990-1996, prof. Andrzej Górski – Rektor AM w latach 1996-1999, prof. Marek Krawczyk – Rektor WUM dwóch poprzednich kadencji, Prodziekan dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek reprezentująca Wydział Nauki o Zdrowiu, Dziekani II WL poprzednich kadencji: prof. Jerzy Majkowski, prof. Longin Marianowski oraz prof. Jerzy A. Polański, Prodziekani II WL obecnej       kadencji: dr hab. Magdalena Malejczyk, prof. Bożena Werner, prof. Artur Mamcarz, dr hab. Dariusz Białoszewski oraz władze administracyjne.

Dziekan II WL zauważył, że na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym trwa dobra passa, bowiem w jednym tygodniu Uczelnia wzbogaca się o tak wielkie postacie, dwóch Doktorów Honoris Causa, którzy wstępują do naszej uniwersyteckiej rodziny: prof. Ewę Kuligowską, która odebrała tytuł dzień wcześniej i honorowanego właśnie prof. Erica Van Cutsem. Oficjalne nadanie tytułu najwyższej godności akademickiej poprzedziła laudacja prof. Andrzeja Deptały, który w krótkiej mowie przytoczył bogaty życiorys profesora. Nawiązał do współpracy podczas Warszawskich Dni Onkologicznych w 2003 r. i wspomniał o tym jak profesor przez lata aktywnie promował Warszawski Uniwersytet Medyczny na arenie międzynarodowej. Następnie Dziekan II WL odczytał łacińską treść dyplomu Doktora Honoris Causa i oficjalne wręczył go wraz z Rektorem prof. Mirosławem Wielgosiem prof. Ericowi Van Cutsem - 73. Doktorowi Honoris Causa WUM.

Prof. Eric Van Cutsem odbierając tytuł, nie krył wzruszenia i radości w tym uroczystym dniu. Jestem bardzo szczęśliwy, że stałem się częścią Waszej akademickiej społeczności. Być w Państwie Kopernika, Chopina to bardzo wyjątkowe. Mam nadzieję, że nasze Uczelnie: Leuven i WUM będą współpracować i rozwijać badania w zakresie onkologii. Jest to specjalność, która wymaga współpracy lekarzy i naukowców z różnych dziedzin. Dlatego jestem bardzo szczęśliwy, że wczoraj tytuł Doktora Honoris Causa otrzymała radiolog – prof. Ewa Kuligowska, bo jest to bardzo ważna dziedzina w badaniach onkologicznych. My naukowcy, musimy współpracować z różnymi dziedzinami, bo tylko wtedy nauka robi progres. Największą radością jest również to, że dzięki naszym badaniom możemy pomagać pacjentom, bo to oni są najważniejsi.

Po uroczystym mianowaniu prof. Erica van Cutsem, Dziekan prof. Marek Kuch zwrócił  się do nowo promowanych doktorantów mówiąc o wyjątkowości dzisiejszego dnia: takie święta, które odbywają się w takich miejscach jak Zamek Królewski są absolutnie wyjątkowe. Jestem przekonany, że Ci którzy chcą zrobić coś ponad przeciętnie, są godni takiej oprawy, wyjątkowej oprawy. Są zdolniejsi bardziej lub mniej, ale każdy kto podejmuje się badań naukowych jest godny szacunku. Nie da się czegoś zrobić nagle. Wymaga to stałej, codziennej pracy, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku. To droga życiowa, którą większość z Was wybrała. Ciepłe słowa popłynęły również z ust Rektora do 11 nowych doktorów habilitowanych, 21 doktorów nauk medycznych oraz 8 doktorów nauk o zdrowiu. To jest uhonorowanie Państwa pracy, to jest Państwa nagroda, ale w żadnym wypadku nie możecie osiąść na laurach – dodał. Gratuluję sukcesu, który jest Waszym wspólnym sukcesem, Waszym i Waszych rodzin, które Was nieustannie wspierają. Kończąc mowę JM Rektor dodał pół żartem – pół serio, kontynuując konwencję wypowiedzi Dziekana prof. Marka Kucha: Życzę wszystkim „czarnym” aby jak najszybciej mogli przywdziać czerwone pelerynki.

Po wręczeniu dyplomów nowo mianowanym profesorom, doktorom habilitowanym oraz doktorom nauk medycznych i doktorom nauk o zdrowiu oraz uroczystym ślubowaniu prof. Marek Kuch dodał: Wsłuchajcie się w słowa ślubowania, one są bardzo wymowne, niosą bardzo istotny przekaz. Jeśli się będziecie tymi słowami kierowali to na pewno będziecie podążać właściwą drogą. Nie  zapominajcie również nigdy o swoich nauczycielach i mistrzach.

Uroczystość była również okazją do wręczenia przez JM Rektora listów gratulacyjnych nowo mianowanym profesorom: prof. Wojciechowi Braksatorowi oraz prof. Krzysztofowi Cendrowskiemu, a także „Medali za zasługi dla II Wydziału Lekarskiego”, które otrzymali prof. Maria Wróblewska-Kałużewska – wybitny specjalista w zakresie kardiologii dziecięcej, twórczyni Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego naszej Uczelni oraz prof. Witold Mazurowski – wielki neurochirurg związany z Kliniką Neurochirurgii CMKP w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim.
Z powodu złego stanu zdrowia prof. Witold Mazurowski nie pojawił się na uroczystości.

Na zakończenie Wydarzenia Bohaterowie dnia oraz zgromadzeni goście wysłuchali koncertu skrzypcowego Janusza Wawrowskiego, który zagrał na pierwszych w powojennej Polsce skrzypcach z 1685 r. zbudowanych przez włoskiego mistrza lutnictwa Antonio Stradivariusa. Wirtuoz skrzypiec jest laureatem Fryderyka 2017 za album solowy Sequenza i jedynym polskim skrzypkiem z wieloletnim kontraktem płytowym z wytwórnią Warner Classic. Za wybitną działalność artystyczną i społeczną Janusz Wawrowski został uhonorowany przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczeniem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Po występie artysty, Chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją Daniela Synowca odśpiewał  "Gaudeamus Igitur", które zamknęło uroczystość.