MDW 6-7/2018

W numerze 6-7/2018 MDW m.in.:

wywiady z:

- Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosławem Wielgosiem,

- byłym Rektorem naszej Uczelni prof. Andrzejem Górskim,

- mgr Pauliną Gdańską z Kliniki Położnictwa i Perinatologii WNoZ.

Ponadto w numerze:

Uroczystość wręczenia prof. Ewie Kuligowskiej dyplomu doktora honoris causa oraz promocja doktorów i doktorów habilitowanych I WL 2017/2018

Uroczystość wręczenia prof. Ericowi Van Cutsemowi dyplomu doktora honoris causa oraz promocja doktorów i doktorów habilitowanych II WL 2017/2018

Dyplomatorium absolwentów English Division

Czepkowanie absolwentek i absolwentów na kierunku pielęgniarstwo

Piknik integracyjny WUM

Sylwetki: dr. hab. n. o zdr. Mariusza Panczyka i dr hab. n. farm. Anny Bielenicy

Misje medyczne studentów WUM

60-lecie uzyskania dyplomów lekarskich

Finał kampanii #FeedThemAll – Żywienie bez granic