List intencyjny dotyczący współpracy w nowych technikach wspomagania zabiegów kardiologicznych: WUM - MedApp SA

    8 sierpnia br. pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a firmą MedApp SA podpisany został list intencyjny w zakresie współpracy, w ramach wykorzystania platformy CarnaLife do wizualizacji standardowych danych klinicznych oraz systemu telemedycznego.
    Sygnatariuszami listu intencyjnego ze strony WUM, w imieniu JM Rektora - prof. Mirosława Wielgosia był Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju -
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, zaś ze strony MedApp SA
- Mateusz Kierepka - Prezes Zarządu.    
    W spotkaniu uczestniczyli także dr n. med. Piotr Lodziński, dr hab. med. Zenon Huczek oraz dr n. med. Paweł Balsam z I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM, którzy zaprezentowali swoje dotychczasowe doświadczenia z wykorzystaniem systemu telemedycznego CarnaLife Holo. W maju 2017r. w Pracowni Elektrofizjologii I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM, przy ul. Banacha w Warszawie przeprowadzono zabieg ablacji podłoża migotania przedsionków (wykonywany w celu trwałego wyleczenia zaburzenia rytmu serca), w trakcie którego po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano personelowi medycznemu możliwości analitycznego systemu CarnaLife Holo. Można śmiało stwierdzić, że był to moment przełomowy dla konsultacji i diagnostyki medycznej. Podobnie, z zastosowaniem tego systemu przeprowadzono zabiegi strukturalne w kardiologii inwazyjnej, w tym zabiegi przezskórnego wszczepienia zastawki aortalnej (TAVI).         
    System telemedyczny CarnaLife wyposażony jest w moduł wizualizacji danych 3D i 4D. Jest też systemem certyfikowanym, jako wyrób klasy IIa zgodnie z CE. System był już wykorzystywany w zastosowaniach telemedycznych oraz testach i zabiegach w szpitalach WUM, które dowodzą, że jest pożądany i sprawdza się w praktyce lekarskiej.
    „Warszawski Uniwersytet Medyczny, jako wiodący w kraju ośrodek kształcenia posiada zasoby ludzkie i unikatową wiedzę pozwalającą na wykorzystanie narzędzi CarnaLife w praktyce lekarskiej. Jednocześnie, dostrzegamy potrzebę dalszej współpracy w obróbce standardowych danych klinicznych w zakresie wykorzystania technologii rozszerzonej rzeczywistości, sztucznej inteligencji i sygnałów biomedycznych”  -  podkreślił prof. Krzysztof J. Filipiak.          
    Prezes Mateusz Kierepka podczas spotkania zaznaczył, że podpisanie listu to kolejny krok będący połączeniem najnowszych osiągnięć świata IT z najlepszymi specjalistami ze świata medycyny. „Nie sposób nie zauważyć, że telemedycyna, oparta na technologii umożliwiającej zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie”.     
    Sygnatariusze listu mają nadzieję, że współpraca pomiędzy nimi ułatwi pełne wykorzystanie potencjału jednostek w sektorze ochrony zdrowia, a w tym celu Strony zawrą umowę szczegółową, która będzie określała jej warunki.

Kamilla Walczak

Klaudia Wendycz