Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Polkraine

    8 sierpnia  br. prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju w imieniu JM Rektora prof. Mirosława Wielgosia  oraz Volodymyr Lavrynets w imieniu Polkraine podpisali list intencyjny o współpracy pomiędzy WUM a Polkraine.        
    Na spotkaniu obecny był również dr Jan Biławicz - Kierownik Oddziału Anestezjologii Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM, który przed laty nostryfikował w Polsce dyplom lekarza oraz Michał Wasiluk – Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania, koordynujący działania spółki Polkraine.          
    Celem porozumienia jest rozwinięcie współpracy opartej na organizacji szkoleń oraz promowanie zarówno dwustronnych, jak i wielostronnych stosunków w środowiskach medycznych w ramach działalności kulturalno-edukacyjnej zmierzających do lepszej asymilacji obcokrajowców spoza państw Unii Europejskiej na terenie Polski, a w szczególności do ich lepszej adaptacji w miejscach pracy w sektorze medycznym. Dodatkowo, porozumienie zawiera zapis o współpracy w zakresie opracowywania i modyfikowania programów szkoleń, wymiany w zakresie materiałów edukacyjnych, publikacji i informacji akademickich istotnych dla podnoszenia jakości kształcenia w ramach szkoleń.        

   Wynikiem podpisanego porozumienia będzie uruchomienie w październiku br. pierwszego „Kursu adaptacyjnego WUM – Polkraine” przygotowującego ukraińskich lekarzy do egzaminu nostryfikacyjnego w Polsce. Kursy będą odpłatne, a ich czas trwania to ok. 3 tygodni.    

    Tym co będzie wyróżniać projekt to wyjątkowa i najwyższa jakość oraz fachowość przekazywanej słuchaczom wiedzy medycznej. Gwarantem fundamentów nowoczesnego kształcenia medycznego, będzie znakomite zaplecze i unikatowa kadra naukowo-dydaktyczna, jaką od lat dysponuje Warszawski Uniwersytet Medyczny.
           

 Klaudia Wendycz

Kamilla Walczak