Stanowisko WUM ws. konferencji "Czego ci lekarz nie powie"

Odnosząc się do informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej informuję, że Warszawski Uniwersytet Medyczny stanowczo odcina się od jakiegokolwiek firmowania swoim autorytetem naukowym konferencji „Czego ci lekarz nie powie” zaplanowanej na 7 października br. w Poznaniu. Zapowiadany udział w wydarzeniu emerytowanego wykładowcy, byłego kierownika Zakładu Chemii Fizycznej dr hab. Iwony Wawer budzi stanowczy sprzeciw władz i społeczności akademickiej naszej Uczelni. Rektor prof. Mirosław Wielgoś zobowiązał Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prof. Piotra Wroczyńskiego i obecnego Kierownika Zakładu Chemii Fizycznej dr hab. Dariusza Pisklaka, do podjęcia wobec dr hab. Iwony Wawer stosownych działań zmierzających do uniknięcia w przyszłości sytuacji wystawiających na szwank dobre imię Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podkreślam, że WUM szkoli profesjonalistów w zawodach medycznych, którzy w swoim działaniu posługują się Evidence Based Medicine. Jednocześnie Uczelnia zawsze przeciwstawia się wszelkim działaniom o charakterze niebezpiecznym dla zdrowia i życia ludzi, opartych na niesprawdzonych naukowo metodach.

Marta Wojtach
Dyrektor Biura Prasowego - rzecznik prasowy WUM