X edycja konkursu Złoty Skalpel 2018

 

Aż cztery projekty realizowane w klinikach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zostały wyróżnione 10 października br. podczas gali konkursu Złoty Skalpel - czyli nagrody za wybitne innowacje w polskiej ochronie zdrowia.  Zgłoszenia oceniało 12-osobowe jury, złożone z wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny.  

Miejsce 2. zajął projekt realizowany w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM (kierowanej przez prof. Mirosława Wielgosia): „Wdrożenie innowacyjnej i ultranowoczesnej metody wewnątrzmacicznej operacji płodów z rozszczepem kręgosłupa w środowisku dwutlenku węgla”, który zgłoszony został przez prof. Mirosława Wielgosia, dr. Przemysława Kosińskiego oraz dr. Roberta Brawurę Biskupskiego Samahę. Dotychczas w Polsce rozszczep kręgosłupa u płodów był operowany klasyczną metodą, która jest bardziej obciążająca dla pacjentek i nienarodzonych dzieci oraz wiąże się z większym ryzykiem powikłań. Innowacyjna operacja metodą fetoskopową polega na nacięciu w jamie macicy trzech otworów, którymi zakłada się trokary do jamy owodni. Metoda ta nazywana jest w literaturze anglosaskiej „metodą dziurki od klucza”. Do jamy macicy podaje się dwutlenek węgla i jednocześnie odpompowuje płyn owodniowy. Dzięki temu uzyskuje się bardzo dobrą widoczność, możliwe jest także używanie elektrokoagulacji. Operacje są skomplikowane technicznie i bardzo precyzyjne, zwykle trwają ponad 4 godziny, ale dają bardzo dobre efekty.

Na miejscu 2. znalazł się również projekt „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki”, w którym udział brali naukowcy i lekarzy z wielu instytucji. Wśród zgłaszających byli m.in. pracownicy Centrum Biostruktury WUM pod kierunkiem prof. Artura Kamińskiego oraz Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus. Celem projektu jest zbudowanie funkcjonalnej, bionicznej trzustki  składającej się z macierzy, naczyń i wysp, a w przyszłości także z komórek produkujących insulinę. Bioniczna trzustka stanie się narządem, który umożliwi osobom z cukrzycą normalne funkcjonowanie, a także zastąpi konieczność przewlekłej insulinoterapii. Ale, co równie ważnie, ma ona zapobiec rozwojowi wtórnych powikłań.

Na miejscu 4. znalazł się projekt: „Nowatorskie i unikatowe techniki endoskopowe w terapii pacjentów z łagodnymi i nowotworowymi schorzeniami przewodu pokarmowego, realizowany w Pracowni Endoskopii Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM (kierowanej przez prof. Krzysztofa Zieniewicza), który zgłoszony został przez dr. Sławomira Kozieła i dr. Jana Pertkiewicza. Lekarze z Pracowni Endoskopii wykonali pierwsze w Polsce zabiegi endoskopowej obliteracji żylaków żołądka z użyciem coili naczyniowych i kleju tkankowego pod kontrolą endosonografii. Dotychczas takie zabiegi przeprowadzono jedynie w kilku ośrodkach na świecie (Hiszpania, USA, Korea Płd.). W styczniu zespól wykonał kolejny nowatorski zabieg, którym było pierwsze w Polsce i Europie, endoskopowe odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego przy użyciu samorozprężalnej protezy Hot Axios, którą zespolono - rozłączone operacyjnie - odbytnicę i esicę. Natomiast od kwietnia br. w pracowni wykonuje się zabiegi endoskopowej, endoliminalnej ablacji nieoperacyjnych guzów wnęki wątroby falami radiowymi wysokiej częstotliwości.

Kolejny wyróżniony projekt: „Zastosowanie elektronicznej manometrii opłucnowej w wysokoobjętościowej toracentezie, kwalifikacji do pleurodezy i poznawaniu procesów patofizjologicznych zachodzących w jamie opłucnowej” znalazł się na 7. miejscu. Realizowany był w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM a zgłoszony został przez kierownika jednostki – prof. Rafała Krenke. Jednym z powszechnych schorzeń, z jakimi w swojej w praktyce spotykają się lekarze, jest obecność płynu w jamie opłucnowej. Toracenteza jest dobrze znaną i w doświadczonych rękach bezpieczną procedurą, niemniej jednak ewakuacja dużej ilości płynu może prowadzić do znaczącego spadku ciśnienia opłucnowego. Taka sytuacja może skutkować zagrażającymi życiu konsekwencjami. Tymczasem monitorowanie ciśnienia opłucnowego przy użyciu elektronicznego manometru pozwala na jednorazową ewakuację nawet dużej ilości płynu z jamy opłucnowej i zakończenie procedury w razie wystąpienia gwałtownego spadku ciśnienia opłucnowego. Należy jednocześnie nadmienić, iż tylko nieliczne ośrodki na świecie zajmują się manometrią opłucnową, a są to: Baltimore (USA), Charleston (USA), Rochester (USA), Madryt (Hiszpania), Herston Brisbane (Australia), Amsterdam (Holandia), Taipei (Taiwan) i oraz naukowcy w Warszawie.

Miejsce 1. jury przyznało projektowi: „Pierwsza w Polsce implantacja sztucznego serca” zgłoszonemu przez naukowców ze Śląskiego Centrum Chorób Serca. Zespół lekarzy, w składzie dr hab. Michał Zembala, dr Remigiusz Antończyk, dr Małgorzata Jasińska, Marek Grochla oraz Jacek Waszak, 4 lipca br. przeprowadzili pierwszą w Polsce implantację całkowicie sztucznego serca u pacjenta cierpiącego z powodu krańcowej niewydolności krążenia, u którego inne formy terapii zawiodły lub były niewskazane. Implantacja sztucznego serca jest formą leczenia pomostowego dla osób oczekujących na transplantację, u których pogłębiająca się niewydolność krążenia zagraża życiu i jest nową szansą dla wielu chorych w Polsce.

Organizatorem konkursu Złoty Skalpel jest redakcja „Pulsu Medycyny”. Konkurs ma na celu promowanie postaw proinnowacyjnych oraz wspieranie pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce, podnoszących jakość opieki medycznej. Jury, oceniając nadesłane na konkurs projekty, bierze pod uwagę następujące kryteria: wkład w rozwój opieki zdrowotnej w Polsce w trosce o dobro pacjenta; możliwość usprawnienia pracy personelu medycznego; szanse na upowszechnienie ocenianego rozwiązania i aspekty ekonomiczne.

Klaudia Wendycz

Biuro Prasowe WUM