6/2005

SPIS TREŚCI

 

Od redakcji

 

Andrzej Górecki
Po co nam telemedycyna?

 

TELEMEDYCYNA

 

Wojciech Glinkowski
Wprowadzenie do telemedycyny

 

Wojciech Glinkowski
Towarzystwa telemedycyny w Polsce i na świecie

 

Janusz Sierdziński
Elektroniczna Historia Choroby (EHC) pacjentów kardiologicznych

 

Wojciech Glinkowski, Mariusz Gil, Michał Szałwiński, Bogdan Ciszek
Telekonsultacje w chirurgii urazowej i ortopedii z wykorzystaniem sieci mobilnej

 

Radosław Rzepka
Bezpieczeństwo medycznych internetowych baz danych

 

Robert Rudowski
Znaczenie stosowania standardów transmisji danych na przykładzie standardu HL7 (Health Level 7)

 

Tomasz Koziński
Zastosowanie PDA w praktyce lekarskiej

 

Wojciech Glinkowski, Krzysztof Szablisty
Wybrane zagadnienia zastosowania fotografii cyfrowej do prowadzenia dokumentacji lekarskiej i telekonsultacji