2/2011

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Redakcja „MDW”
Otwarcie Pracowni Medycyny Genomowej    

Sławomir Białek
50 lat Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej    

Małgorzata H. Starczewska
Szkolenie „Clinical Research School for Anaesthesiologists”     

Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   

HISTORIA

Janusz Komender
Profesor Kazimierz Ostrowski we wspomnieniach swoich uczniów, współpracowników i przyjaciół    

Jacek Malejczyk, Marek Krawczyk, Mirosław Wielgoś, Jean-Claude Czyba, Andrzej Górski, Jerzy Kawiak, Janusz Komender, Krzysztof Włodarski, Marek Jakóbisiak, Jan Rowiński, Wacław Stachowicz, Artur Kamiński
Przemówienia wygłoszone podczas sesji wspomnieniowej 19 I 2010 roku    

Eric A. Barnard, Jorgen Kieler, Leszek Kryst, Andrzej Wojtowicz, Piotr Łazowski
Nadesłane listy    

NAUKA

Dariusz Białoszewski, Krystyna Kasperska, Joanna Gotlib
Tradycja i/czy nowoczesność?
Nauczanie na odległość wyzwaniem dla kształcenia studentów kierunków medycznych    

Terminy obron prac doktorskich