Czasopismo „MDW” 11-12/2020

Nr 11-12/2020 przygotował zespół redakcyjny w składzie: prof. Dagmara Mirowska-Guzel – redaktor naczelna, dr hab. Anna Staniszewska – zastępca redaktor naczelnej, mgr Marta Ewa Wojtach – sekretarz redakcji, mgr Cezary Ksel – redaktor, dr Adam Tyszkiewicz – historia, mgr Michał Szulc – grafika/DTP, inż. Roman Sergej – skład, Marzena Murawska – korekta, Dział Fotomedyczny WUM – zdjęcia.

 

Spis treści MDW 11-12/2020

WYWIAD NUMERU: Ernest Kuchar – W ciągu 20 lat wakcynologia zrobiła ogromny postęp

INFORMACJE: Cezary Ksel WOŚP dla laryngologii dziecięcej

INFORMACJE: Prof. Marek Krawczyk doktorem honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

INFORMACJE: Bożena Kociszewska-Najman Międzynarodowa konferencja neonatologiczna

INFORMACJE: Cezary Ksel XXX Sesja Noblowska

KLINIKI: Jakub Kosma Rokicki Nowatorski zabieg wszczepienia stymulatora serca

KLINIKI: Wacław Hołówko, Tadeusz Wróblewski, Krzysztof Zieniewicz Minimalnie inwazyjna, wielonarządowa operacja onkologiczna

KLINIKI: Grzegorz Rosiak Pierwsza w Polsce przezskórna krioablacja guza nerki

SENAT: Marta Ewa Wojtach – Informacje z posiedzeń Senatu WUM 30 listopada i 14 grudnia 2020 r.

STETOSKOP

OBLICZA MEDYCYNY: Elżbieta Kozak-Szkopek – Geriatria

NAUKA: Sergiusz Jóźwiak – „Annals of Neurology” publikuje wyniki badania EPISTOP

NAUKA: Piotr Laudański – WUM w międzynarodowym projekcie badającym nowoczesne metody zachowania płodności

NAUKA: Pierwsza polska aplikacja COVID-owa 

STUDENCI: Cezary Ksel, Magdalena Łazarewicz – Pomoc psychologiczna dla studentów WUM

STUDENCI: Karolina Kobrzyńska – Równanie matematyczne, które odchudza

STUDENCI: Cezary Ksel – Zdalne zajęcia wychowania fizycznego na WUM

HISTORIA: Cezary Ksel – Ślady Jana Nielubowicza. 20 lat bez Profesora

HISTORIA: Adam Tyszkiewicz – Walka z tyfusem plamistym w warszawskim getcie na podstawie wybranych kronik i wspomnień pamiętnikarskich