25.03.2021 - WUM: przełomowe badania nad leczeniem zapalenia mięśnia sercowego

Zapobieganie wielu niebezpiecznym powikłaniom kardiologicznym i dysfunkcjom serca wykluczającym młodych ludzi z aktywności społecznej i zawodowej to cel kardiologów z I Katedry i Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy pracują nad wprowadzeniem powszechnego i skutecznego leczenia zapalenia mięśnia sercowego (ZMS). Naukowcy apelują do środowiska kardiologów o kierowanie pacjentów z ZMS do ośrodków biorących udział w badaniu.

Alarmujące dane

Zapalenie mięśnia sercowego dotyka głównie młodych ludzi w wieku od 18 do 40 lat i dzieci. Może prowadzić do wielu poważnych komplikacji zakończonych schyłkową niewydolnością serca lub groźnymi zaburzeniami rytmu, a w konsekwencji do konieczności przeszczepienia serca, a nawet nagłego zgonu.

Niepokojące są dane dotyczące tego schorzenia. Obecność aktywnego ZMS stwierdzana jest nawet w 42% przypadków nagłych zgonów osób młodych oraz u 9-16% dorosłych i 46% dzieci z kardiomiopatią rozstrzeniową. Co więcej, w latach 1990-2015 odnotowano wzrost zachorowalności i umieralności na ZMS. „To problem zarówno medyczny, jak i społeczny, ponieważ na chwilę obecną nie ma żadnego przyczynowego leczenia ZSM, żadnej terapii. Dlatego jedyne, co w tej chwili możemy zaoferować pacjentom, to ograniczenie aktywności fizycznej i leki o wątpliwej skuteczności” – mówi dr n. med. Krzysztof Ozierański.

Leczenie immunosupresyjne chorych na ZMS okaże się skuteczne?

Naukowcy z WUM uczestniczą w wieloośrodkowym, międzynarodowym projekcie IMPROVE – MC, którego celem jest ocena skuteczności leczenia zapalenia mięśnia sercowego po zastosowaniu preparatów zmniejszających odporność.

„Leczenie immunosupresyjne chorych na ZMS, choć stosowane w niektórych ośrodkach na świecie, w tym na Uniwersytecie w Padwie, jak dotąd nie doczekało się przedstawienia rzetelnych dowodów naukowych potwierdzających jego skuteczność” – mówi dr n. med. Krzysztof Ozierański.

Dotychczasowe doniesienia naukowe i doświadczenia własne pojedynczych zagranicznych ośrodków wskazują na potencjalną wysoką skuteczność (około 90%) i bezpieczeństwo wykorzystania immunosupresji w leczeniu pacjentów z ZMS. „Badania te, choć ograniczone, sugerowały, że immunosupresja może ograniczyć proces zapalny, będący przyczyną choroby, i tym samym wyleczyć pacjenta z ZMS” – dodaje dr Ozierański. Polscy naukowcy mogą korzystać z doświadczeń i wsparcia merytorycznego kolegów badaczy z Włoch.

Apel do środowiska kardiologów

Do badania w 7 referencyjnych polskich ośrodkach klinicznych zostanie włączonych 100 pełnoletnich pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem ZMS / kardiomiopatii zapalnej w biopsji mięśnia sercowego, którzy losowo zostaną przydzieleni do grupy terapeutycznej lub placebo. Naukowcy apelują do środowiska kardiologów o kierowanie pacjentów z ZMS do ośrodków biorących udział w badaniu. Jak mówi główny badacz prof. Marcin Grabowski, stworzenie w ramach projektu IMPROVE-MC sieci współdziałających ze sobą ośrodków pozwoli w przyszłości utworzyć mapę placówek referencyjnych przeznaczonych dla pacjentów z tymi schorzeniami. Ułatwi to szybkie rozpoznanie osób chorujących na ZMS i rozpoczęcie skutecznego leczenia.

Zespół naukowców z WUM i partnerzy badań

Zespół projektowy z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM stanowią: prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski (główny badacz), dr n. med. Agata Tymińska i dr n. med. Krzysztof Ozierański (inicjatorzy i koordynatorzy projektu) oraz dr n. med. Michał Marchel, dr n. med. Łukasz Januszkiewicz i lek. Cezary Maciejewski.

W badaniu wraz z I Katedrą i Kliniką Kardiologii CSK UCK WUM weźmie udział 7 referencyjnych ośrodków klinicznych: Klinika Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA (prof. Agnieszka Pawlak), Oddział Kardiomiopatii Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy (prof. Jacek Grzybowski), Śląskie Centrum Chorób Serca (prof. Zbigniew Gąsior), Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - Szpital Specjalistyczny w Zabrzu (prof. Ewa Nowalany-Kozielska), I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (prof. Katarzyna Mizia-Stec), Klinika Elektrokardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (dr Krzysztof Kaczmarek) oraz Katedra i Zakład Histologii i Patologii Komórki w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (prof. Romuald Wojnicz).

Partnerami merytorycznymi są: Uniwersytet w Padwie, ośrodek naukowy będący światowym liderem w zakresie diagnostyki i leczenia zapalenia mięśnia sercowego, reprezentowany przez prof. Alfidę Caforio, a także Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM reprezentowana przez: prof. Leszka Pączka i dr Jolantę Żegarską.

Kontakt w sprawie prowadzonych badań: e-mailkozieranski@wum.edu.pl

Kontakt do Biura Rzecznika Prasowego: e-mail – media@wum.edu.pl

MATERIAŁY DO POBRANIA:

- komunikat o projekcie wraz z adresami do kontaktu wersja Word  wersja PDF

- grafika do komunikatu

- logo projektu IMPROVE – MC

- zdjęcie naukowców I Katedry i Kliniki Kardiologii uczestniczących w projekcie IMPROVE – MC -  (od lewej): dr Krzysztof Ozierański, prof. Marcin Grabowski, lek. Cezary Maciejewski, dr Łukasz Januszkiewicz. Zespół tworzą również nieobecni na fotografii: dr Agata Tymińska i dr Michał Marchel. Fot. Dział Fotomedyczny WUM

Publikacje:

Forum Akademickie - Przełomowe badania nad leczeniem mięśnia sercowego

MSN - Przełomowe badania nad leczeniem zapalenia mięśnia sercowego

Wnp.pl - Specjaliści WUM zbadają, czy preparaty zmniejszające odporność są pomoce w leczeniu zapalenia mięśnia sercowego 

Puls Medycyny - Specjaliści WUM zbadają, czy preparaty zmniejszające odporność są pomocne w leczeniu zapalenia mięśnia sercowego

BrandsIT - Specjaliści WUM zbadają, czy preparaty zmniejszające odporność są pomocne w leczeniu zapalenia mięśnia sercowego

Niepełnosprawni.pl - Czy preparaty zmniejszające odporność są pomocne w leczeniu zapalenia mięśnia sercowego?

PAP (Nauka w Polsce) - Specjaliści WUM zbadają, czy preparaty zmniejszające odporność są pomoce w leczeniu zapalenia mięśnia sercowego

Gazeta Lekarska - Apel naukowców z WUM do kardiologów. Chodzi o pacjentów z ZMS

Dziennik Naukowy - Leczenie immunosupresyjne chorych na zapalenia mięśnia sercowego? Sprawdzą to naukowcy z WUM

Teleexpress Extra – Materiał z wypowiedzią dr. K. Ozierańskiego 

Mp.pl - Specjaliści WUM zbadają, czy preparaty zmniejszające odporność są pomoce w leczeniu zapalenia mięśnia sercowego

Puls Medycyny - Czy leczenie immunosupresyjne sprawdzi się w ZMS

Puls Medycyny - Zapalenie mięśnia sercowego związane z C0VID-19 dotyka dzieci i młodych dorosłych