5/2014

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Cezary Ksel
Uroczyste otwarcie budynku Centrum Badań Przedklinicznych   2
Cezary Ksel
VIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna „Zachód-Wschód”   4
Magdalena Zielonka
Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci prof. Janusza Piekarczyka   5
Alina Kuźmina
Początek rozbudowy i modernizacji Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej   6

Rozmowa z dr. Łukaszem Gawędą
i mgr. farm. Sebastianem Granicą – laureatami stypendium
programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej   8

Biuro Informacji i Promocji
6. edycja imprezy edukacyjno-naukowej „Warszawski
Uniwersytet Medyczny – Społeczeństwu Warszawy”   13
Krzysztof Jaworski, Agata Skowron, Anna Słupik
VIII Wiosna z Fizjoterapią   16
Biuro Informacji i Promocji
Sukcesy naszej Uczelni w rankingach naukowych   17
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   18

ROZMOWY

Rozmowa z prof. dr. hab. Waldemarem Karnaflem
o sylwetce i dokonaniach naukowych prof. Artura Czyżyka   20

STUDENCI

Joanna Skonieczna, Ilona Cieślak
Konferencja „sex#health#education, czyli edukacja seksualna w pigułce”   24
Cezary Ksel
Ogólnopolska konferencja „Medycy dla Afryki”   25

HISTORIA

Józef Krawczyk
Pierwszy w historii przeszczep serca.
Reportaż z The Heart of Cape Town Museum   26

ETYKA

Maria J. Turos
Fizjoterapia – etyką w działaniu!   29

NAUKA

Obrony prac doktorskich   31