6/2015

40 lat II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Cezary Ksel
Jubileusz 40-lecia istnienia II Wydziału Lekarskiego   2
Rozmowa z Dziekanem II Wydziału Lekarskiego
prof. dr. hab. Markiem Kuchem   4

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Profesor Daniel Jaeck
Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   8
Paweł Nyckowski
Laudacja na uroczystość nadania Panu Prof. dr. hab. Danielowi Jaeckowi
tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   9

Promocja doktorów habilitowanych i doktorów
nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego   12
Rozdanie dyplomów English Division II Wydziału Lekarskiego   14
Szpital Okulistyczny na fotografiach Zbigniewa Kapuścika   15
Rektor prof. Marek Krawczyk złożył kwiaty pod tablicą Augusta Ferdynanda Wolffa   15
Edward Towpik
Spotkanie poświęcone pamięci prof. dr. hab. med. Jerzego Modrakowskiego   16
Magdalena Król
Międzynarodowa konferencja onkologiczna TRON   17
Pionierskie zabiegi w WUM   18
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   20

STUDENCI

Michał Matuszewski, Anna Drozd
Komunikat Samorządu Studentów WUM
oraz English Division Student Government   22

KOMUNIKAT

„Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis”
najwyżej impaktowanym polskim czasopismem naukowym   25
Nowe skrypty i monografie wydane przez Oficynę Wydawniczą
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2014/2015   26
Obrony prac doktorskich   27