Nowy, potrójny numer czasopisma „MDW”

Tuż przed rozpoczęciem wakacji zapraszamy do lektury najnowszego numeru Czasopisma „Medycyna Dydaktyka Wychowanie”. Na 64 stronach publikujemy mnóstwo informacji z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i nie tylko.

W ramach tegorocznego cyklu „85 lat Domu Medyka” publikujemy wyjątkową rozmowę z rektorem WUM, która przeniesie Czytelników do lat studiów i współpracy prof. Zbigniewa Gacionga z „Nowym Medykiem”, czasopismem studenckim, którego redakcja mieściła się w gmachu przy ul. Oczki. Ponadto swoimi wspomnieniami o Domu Medyka i Klubie Medyków dzielą się: dr hab. Janusz Krzymień (związany z naszą uczelnią w latach 1973-2018, obecnie pracujący w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN) oraz dr Marcin Rawicz (Warszawski Szpital dla Dzieci), który odkrywa burzliwy epizod w historii Akademii Medycznej, związany z wydarzeniami Marca 68. Uzupełnieniem cyklu jest relacja z  przekazania uczelni przez dr. Bronisława Petscha Księgi Pamiątkowej Klubu Medyków.

Dział informacyjny rozpoczyna obszerny materiał na temat organizowanych w kwietniu obchodów 100-lecia nauczania stomatologii akademickiej w Warszawie. Polecamy rozmowy z prof. Elżbietą Mierzwińską-Nastalską oraz prof. Dorotą Olczak-Kowalczyk, czyli odpowiednio byłą i aktualną dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, przybliżające dzieje warszawskiej stomatologii akademickiej oraz także obecny stan i wyzwania współczesności.

Ponadto publikujemy relacje z otwarcia Domu Ronalda McDonalda przy DSK UCK WUM, dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego, oraz sprawozdanie z przekazania auta koordynatorom transplantacyjnym z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SKDJ UCK WUM.

W związku z obchodzonym w marcu Światowym Dniem Nerek poprosiliśmy prof. Magdalenę Durlik (Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych SKDJ UCK WUM) o rozmowę na temat przewlekłej choroby nerek. Efektem jest wywiad z Panią Profesor, pt. „Nerki wciąż kryją tajemnice”.

Na doniesienia z klinik WUM złożyły się tym razem trzy szczególne wydarzenia: „Pierwsza w Polsce transplantacja i retransplantacja wątroby u chorej z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2” i „Pierwsze w Polsce zastosowanie laparoskopii w skomplikowanym przypadku nowotworu w marskiej wątrobie” przeprowadzone w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby CSK UCK WUM oraz „Pierwsze w Polsce wszczepienie najnowocześniejszego narzędzia do wykrywania arytmii u dziecka” przeprowadzone w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej DSK UCK WUM – informację tę uzupełniliśmy rozmową z kierownikiem kliniki prof. Bożeną Werner.

Publikujemy relacje z marcowego i kwietniowego posiedzenia Senatu WUM.

Dział naukowy rozpoczynamy informacją o badaniach nad unikalną metodą monitorowania ciśnienia opłucnowego podczas usuwania płynu z jamy opłucnej, które realizuje zespół prof. Rafała Krenke (Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii CSK UCK WUM). Kolejny tekst tego działu to artykuł dr. hab. Janusza Trzebickiego (I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SKDJ UCK WUM), którego tematem jest rozpoznanie śmierci człowieka na podstawie kryteriów neurologicznych w świetle zmian w prawie.

W rubryce poświęconej zagadnieniom dydaktyki polecamy rozmowę z dr. Marcinem Kaczorem (Centrum Symulacji Medycznych) przybliżającą szkolenia z zasad wykonywania szczepień przeciw COVID-19. Ponadto podsumowujemy kurs „Leczenie ostrej fazy udaru mózgu z wykorzystaniem sali wysokiej wierności” oraz omawiamy szkolenie z zaawansowanych technik echokardiograficznych.

Dział „Studenci” wypełniły rozmowy z finalistami konkursu magazynu „Forbes”: dr. Kajetanem Grodeckim oraz Krzysztofem Starszakiem.

Natomiast na stronach poświęconych historii dr hab. Mariusz Panczyk (Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu) przypomni osobę Jamesa Linda i wpływ jego badań nad szkorbutem na rozwój badań klinicznych.

To wszystko w nowym MDW 3-5/2021!

Numer dostępny pod linkiem:https://bp.wum.edu.pl/node/2491 

Nr 3-5/2021 przygotował zespół redakcyjny w składzie: prof. Dagmara Mirowska-Guzel – redaktor naczelna, dr hab. Anna Staniszewska – zastępca redaktor naczelnej, mgr Marta Ewa Wojtach – sekretarz redakcji, mgr Cezary Ksel – redaktor, mgr Michał Szulc – grafika/DTP, inż. Roman Sergej – skład, mgr Marzena Murawska – korekta, Dział Fotomedyczny WUM – zdjęcia.