MDW 3-5/2021

Nr 3-5/2021 przygotował zespół redakcyjny w składzie: prof. Dagmara Mirowska-Guzel – redaktor naczelna, dr hab. Anna Staniszewska – zastępca redaktor naczelnej, mgr Marta Ewa Wojtach – sekretarz redakcji, mgr Cezary Ksel – redaktor, mgr Michał Szulc – grafika/DTP, inż. Roman Sergej – skład, mgr Marzena Murawska – korekta, Dział Fotomedyczny WUM – zdjęcia.

85 LAT DOMU MEDYKA: Marta Ewa Wojtach, Cezary Ksel – O Domu Medyka i „Nowym Medyku”. Rozmowa z rektorem WUM prof. Zbigniewem Gaciongiem

85 LAT DOMU MEDYKA: Marta Ewa Wojtach – Przekazanie Księgi Pamiątkowej Klubu Medyków

85 LAT DOMU MEDYKA: Janusz Krzymień – Wspomnienia z Klubu Medyków

85 LAT DOMU MEDYKA: Marcin Rawicz – Klub Medyków – miejsce pięknych wspomnień

INFORMACJE: Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Dorota Olczak-Kowalczyk, Marzena Murawska – 100-lecie nauczania stomatologii akademickiej w Warszawie

INFORMACJE: Marta Ewa Wojtach – Przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM otwarty został Dom Ronalda McDonalda

INFORMACJE: Cezary Ksel – Promocja magistrów farmacji i magistrów analityki medycznej Wydziału Farmaceutycznego

INFORMACJE: Cezary Ksel – Nerki wciąż kryją tajemnice. Rozmowa z prof. Magdaleną Durlik – kierownikiem Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych

INFORMACJE: Marta Ewa Wojtach – Koordynatorzy transplantacyjni z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej z nowym autem

KLINIKI: Krzysztof Zieniewicz – Pierwsza w Polsce transplantacja i retransplantacja wątroby u chorej z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

KLINIKI: Pierwsze w Polsce zastosowanie laparoskopii w skomplikowanym przypadku nowotworu w marskiej wątrobie

KLINIKI: Piotr Wieniawski, Bożena Werner – Pierwsze w Polsce wszczepienie najnowocześniejszego narzędzia do wykrywania arytmii u dziecka

SENAT: Marta Ewa Wojtach, Marzena Murawska | Informacje z posiedzeń Senatu WUM – 29 marca i 26 kwietnia

STETOSKOP

NAUKA: Badania nad unikalną metodą monitorowania ciśnienia opłucnowego podczas usuwania płynu z jamy opłucnej

NAUKA: Janusz Trzebicki – Rozpoznanie śmierci człowieka na podstawie kryteriów neurologicznych w świetle zmian w prawie

DYDAKTYKA: Szkolenia z zasad wykonywania szczepień przeciw COVID-19. Rozmowa z dr. Marcinem Kaczorem – p.o. kierownika Centrum Symulacji Medycznych WUM

DYDAKTYKA: Sukces pierwszego w Polsce kursu „Leczenie ostrej fazy udaru mózgu z wykorzystaniem sali wysokiej wierności”

DYDAKTYKA: Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbył się kurs z zaawansowanych technik echokardiograficznych

STUDENCI: Cezary Ksel – Młodzi naukowcy WUM wśród finalistów konkursu magazynu „Forbes”. Rozmowy z dr. Kajetanem Grodeckim i Krzysztofem Starszakiem

HISTORIA: Mariusz Panczyk – Szkorbut i badania kliniczne – Czego nauczył nas James Lind?