10/2015

Z ŻYCIA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016   2
Przemówienie Jego Magnif icencji
Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr. hab. n. med. Marka Krawczyka
na Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016   5

Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego   8
Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego   8
Immatrykulacja studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego   9
Wręczenie indeksów na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej   9
Rozpoczęcie roku akademickiego w Wydziale Nauki o Zdrowiu   10
Dyplomatorium Wydziału Nauki o Zdrowiu   10

Aleksandra Wesołowska
Podpisanie listu intencyjnego o utworzeniu
Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją   12
Rozmowa z dr n. biol. Aleksandrą Wesołowską
(Zakład Biochemii II Wydziału Lekarskiego)
o reaktywacji banków mleka kobiecego w Polsce   13

Janusz Odrowąż-Pieniążek w Muzem Historii Medycyny WUM   16
Prof. Andrzej Górski jednym z twórców raportu European Group on Ethics
in Science and New Technologies na temat badań naukowych i zdrowia   16
Lek. Kamil Zalewski w Zarządzie European Network of Young Gynae Oncologists (ENYGO)   17
Elwira Zielińska
Z Senatu WUM   17

ROZMOWY

Dr n. med. Rafał Kieszek
(Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM)
o pionierskich zabiegach krzyżowego i łańcuchowego przeszczepienia nerek   22

STUDENCI

Pierwsze spotkanie z cyklu „Poznaj Uczelnię, zostań studentem” w nowym roku akademickim   26
EMSA Warszawa na spotkaniu w Berlinie   26
Świetne wyniki absolwentów naszego Uniwersytetu na Lekarskim Egzaminie Końcowym   27
Obrony prac doktorskich   28