8-9/2017

  • Prezentacja władz rektorskich i dziekańskich WUM
  • Wywiad z Rektorem WUM prof. Mirosławem Wielgosiem
  • Wykład inauguracyjny prof. Leszka Pączka
  • Najlepsi studenci podczas rekrutacji 2017/2018
  • Rozmowa z mgr Małgorzatą Kozłowską – Prezesem Zarządu Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Kierownicy katedr, klinik i zakładów od 1 października 2017 roku
  • E-learning na WUM – nowy ogólnouczelniany system kształcenia na odległość
  • Wakacje z nauką – obozy naukowe studentów WUM