Nowy numer czasopisma MDW

Jest już dostępny nowy numer Czasopisma Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego „Medycyna Dydaktyka Wychowanie”.

Zapraszamy do lektury obszernej rozmowy z prof. Anną Kosterą-Pruszczyk, kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii UCK WUM. Pierwsza część wywiadu poświęcona została stuleciu jednostki oraz najważniejszym osiągnięciom Kliniki ostatnich lat. W drugiej części poruszone zostały tematy definicji tzw. chorób rzadkich oraz problemów w ich diagnostyce i leczeniu. „Nawet jeżeli każda z tych licznych chorób dotyczy kilkudziesięciu, czasem kilkuset osób w Polsce, to okaże się, że łącznie na choroby rzadkie w naszym kraju choruje od 6 do 8% populacji. Mówimy zatem de facto o 2,5-3 milionach ludzi” – mówi prof. Anna Kostera-Pruszczyk. Ciekawym wątkiem wywiadu jest także planowane w naszej uczelni Centrum Badawczo-Kliniczne Chorób Rzadkich WUM.

Kolejna rozmowa opublikowana w najnowszym numerze „MDW” dotyczy nowatorskiego spojrzenia na diagnostykę zwężeń tętnic szyjnych. Mówi o niej dr Piotr Kaszczewski z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń UCK WUM. Zaproponowana przez dr. Piotra Kaszczewskiego nowa metoda diagnostyczna może pomóc w prewencji wystąpienia udaru mózgu.

Dział informacyjny poświęcony został przypomnieniu wydarzeń akademickich, które odbyły się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznych – dyplomatoriów, immatrykulacji, a przede wszystkim inauguracji nowego roku akademickiego. Ten ostatni materiał uzupełniony został wystąpieniem rektora WUM prof. Zbigniewa Gacionga podczas Inauguracji roku akademickiego 2021/2022.

Wszystkim zainteresowanym informacjami z posiedzeń Senatu WUM przybliżamy posiedzenia z września i października.

W dziale klinicznym tym raz przedstawiamy niezwykłe zabiegi wykonane w: Katedrze i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UCK WUM, Klinice Ortopedii i Rehabilitacji WUM, Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM, II Zakładzie Radiologii Klinicznej oraz I Katedrze i Klinice Kardiologii. Przypominamy również otwarcie Pracowni Urologii Robotycznej w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej UCK WUM.

Na stronach poświęconych nauce publikujemy sylwetki laureata Nagród Naukowych POLITYKI prof. Michała Grąta z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM, oraz laureata stypendium Ministra Edukacji i Nauki dr. Macieja Kołodzieja z Kliniki Pediatrii UCK WUM.

Zachęcamy także do zapoznania się z najnowszym Rankingiem studenckich kół naukowych WUM, przygotowanym przez Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM.

Swoimi wspomnieniami o Domu Medyka tym razem podzieliła się dr hab. Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Na koniec przypominamy powracającą po pandemicznej przerwie niezwykłą uroczystość odnowienia dyplomów po 50 latach.

To wszystko w nowym MDW 10-11 / 2021. Zapraszamy do lektury!

Nowy numer dostępny pod linkiem:https://bp.wum.edu.pl/node/2726

Nr 10-11 / 2021 przygotował zespół redakcyjny w składzie: prof. Dagmara Mirowska-Guzel – redaktor naczelna, dr hab. Anna Staniszewska – zastępca redaktor naczelnej, mgr Marta Ewa Wojtach – sekretarz redakcji, mgr Cezary Ksel – redaktor, mgr Michał Szulc – grafika/DTP, inż. Roman Sergej – skład, Warszawski Uniwersytet Medyczny – zdjęcia.