MDW 10-11/2021

Nr 10-11 /2021 przygotował zespół redakcyjny w składzie: prof. Dagmara Mirowska-Guzel – redaktor naczelna, dr hab. Anna Staniszewska – zastępca redaktor naczelnej, mgr Marta Ewa Wojtach – sekretarz redakcji, mgr Cezary Ksel – redaktor, mgr Michał Szulc – grafika/DTP, inż. Roman Sergej – skład, Warszawski Uniwersytet Medyczny – zdjęcia.

https://issuu.com/home/published/czasopismo_warszawskiego_uniweystetu_medycznego

WYWIAD NUMERU: Cezary Ksel – wywiad z prof. Anną Kosterą-Pruszczyk

INFORMACJE: Rok akademicki 2021/2022 rozpoczęty

INFORMACJE: Wystąpienie JM prof. Zbigniewa Gacionga podczas Inauguracji roku akademickiego 2021/2022

INFORMACJE: Immatrykulacje A.D. 2021

INFORMACJE: Inauguracja roku akademickiego w Studium Medycyny Molekularnej

INFORMACJE: Wręczenie dyplomów absolwentom czterech wydziałów WUM

INFORMACJE: Nowi doktorzy habilitowani i doktorzy odebrali dyplomy

SENAT: Marta Ewa Wojtach – Informacje z posiedzeń Senatu WUM: 27 września, 25 października

STETOSKOP

KLINIKI: Pierwszy w Polsce i unikalny na świecie zabieg jednoczasowego przeszczepienia wątroby i trzustki

KLINIKI: Otwarcie Pracowni Urologii Robotycznej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus UCK WUM

KLINIKI: Przełom w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kolana

KLINIKI: Fetoskopowa operacja rozszczepu kręgosłupa płodu metodą „dziurki od klucza”

KLINIKI: Pierwszy na świecie zabieg laserowej fenestracji in-situ stentgraftu do łuku aorty off the shelf

KLINIKI: Nowa technika leczenia niedomykalności zastawki trójdzielnej

NAUKA: Prof. Michał Grąt laureatem Nagród Naukowych POLITYKI

NAUKA: Cezary Ksel – Piotr Kaszczewski: Nowatorskie spojrzenie na diagnostykę zwężeń tętnic szyjnych – prewencja wystąpienia udaru mózgu

NAUKA: Dr Maciej Kołodziej – laureat stypendium Ministra Edukacji i Nauki

STUDENCI: Dni adaptacyjne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

STUDENCI: Orientation Week 2021

STUDENCI: Ranking studenckich kół naukowych WUM  2021

85 LAT DOMU MEDYKA: Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka – Akademicki Klub Turystyczny – AKT. Życie jak na wietrze

HISTORIA: Cezary Ksel – Odnowienia dyplomów po 50 latach

WUM W MEDIACH