MDW 10/2020

Nr 10/2020 przygotował zespół redakcyjny w składzie: prof. Dagmara Mirowska-Guzel – redaktor naczelna, dr hab. Anna Staniszewska – zastępca redaktor naczelnej, mgr Marta Ewa Wojtach – sekretarz redakcji, mgr Cezary Ksel – redaktor, dr Adam Tyszkiewicz – historia, mgr Michał Szulc – grafika/DTP, inż. Roman Sergej – skład, Jolanta Tyczyńska – korekta.

Spis tresci:

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Zbigniew Gaciong – Przemówienie inauguracyjne

Cezary Ksel – Eksperci WUM o medycznym Noblu

Marta Struga – Nagroda Nobla z chemii za „molekularne nożyczki”

Rekrutacja 2020

Marta Ewa Wojtach – Informacje z posiedzeń Senatu WUM 28 września i 26 października 2020 r.

Stetoskop

Paweł Ziemiański, Wojciech Lisik – Chirurgia metaboliczna

Kształcenie w cieniu pandemii

Sebastian J. Machera – Laureat Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców

Nowy Zarząd Samorządu Doktorantów WUM

Wybory w Studenckim Towarzystwie Naukowym WUM

Agnieszka Gora, Kinga Tylczyńska – Studia na Wydziale Farmaceutycznym WUM oczami studentów

Medale dla Sekcji Pływackiej AZS WUM

Cezary Ksel – Sekcja Wspinaczki AZS WUM

Krzysztof Schoeneich, Adam Tyszkiewicz – Na granicy życia i śmierci

Adam Tyszkiewicz – Z wizytą na Starych Powązkach i Cmentarzu Wojskowym