Aktualności

Komunikat prasowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi podczas wczorajszej konferencji prasowej Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów p. Michała Dworczyka i Ministra Zdrowia p. Adama Niedzielskiego Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong powołał wewnętrzną komisję do wyjaśnienia tej sprawy. Organizatorem akcji szczepień nie jest Uczelnia, a Centrum Medyczne WUM sp. z o.o., niepubliczny zakład opieki zdrowotnej wybrany przez Narodowy Fundusz Zdrowia do realizacji Narodowego Programu Szczepień.

W WUM ruszyły szczepienia przeciwko COVID-19

29 grudnia rozpoczęto w WUM akcję szczepień. Jako pierwsza zaszczepiona została pielęgniarka - p. Bogda Lipszyc - kierownik Przychodni Centrum Medycznego WUM sp. z o.o.. Dzisiaj szczepieni byli także inni pracownicy CM WUM, którzy będą brać udział w szczepieniu kolejnych uczestników akcji.
Szczepienia prowadzone są na terenie Centrum Dydaktycznego WUM przy ul. ks. Trojdena, gdzie przygotowano 4 stanowiska szczepień oraz zaplecze anestezjologiczne.

Trzykrotnie więcej Polaków mogło przejść już COVID-19

Nawet trzykrotnie więcej Polaków w wieku 18-65 lat mogło przejść COVID-19 niż to podają statystki. Przyczyną jest rezygnacja z robienia testów, głównie ze względu na małą intensywność objawów – wynika z badania ARC Rynek i Opinia oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rektor prof. Zbigniew Gaciong: Rozpoczęła się wielka akcja szczepień przeciwko SARS-Cov-2 w WUM

Do jutra, do 23 grudnia do godziny 13.00 przyjmowane są zgłoszenia od osób, które chcą poddać się szczepieniu.

Nowatorski zabieg wszczepienia stymulatora serca z zastosowaniem systemu elektroanatomicznego u pacjentki w ciąży

W I Katedrze i Klinice Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierownik: prof. Grzegorz Opolski) pacjentce w ciąży wszczepiono stymulator serca z zastosowaniem systemu elektroanatomicznego do nawigacji śródzabiegowej. Stanowiło to zmianę w stosunku do standardowej techniki zabiegowej, w której operator do określenia położenia cewników i elektrod wewnątrznaczyniowych używa promieniowania rentgenowskiego.

Naukowcy z WUM laureatami Grantu Naukowego AISN PTK

Dr n. med. Aleksandra Gąsecka - van der Pol i dr. n. med.

Polacy niezdecydowani w kwestii szczepienia na COVID-19

Tylko 17% Polaków zamierza się zaszczepić na COVID-19 tak szybko jak to będzie możliwe, a 23% - dopiero po jakimś czasie. 38% badanych nie zamierza się szczepić w ogóle, a co piąty nie ma w tym temacie zdania – wynika z badania Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ARC Rynek i Opinia.

WUM: Rektor powołał komisję do wyjaśnienia nieprawidłowości w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK UCK WUM

W związku z ujawnieniem nowych faktów dotyczących nieprawidłowości w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK UCK WUM JM prof. Zbigniew Gaciong na podstawie paragrafu 12 ust.7 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniu 17 grudnia 2020 roku powołał w trybie natychmiastowym Rektorską Komisję ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Wyniki badań naukowców nad mechanizmami rozwoju padaczki opublikowane w czasopiśmie Annals of Neurology

Wyniki badania EPISTOP, w którym brało udział 16 ośrodków z Europy, USA i Australii (10 ośrodków klinicznych, 5 laboratoriów i jeden ośrodek administracyjny), a koordynowanego przez prof. dr hab. med. Sergiusza Jóźwiaka, Kierownika Kliniki Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zostały opublikowane w oficjalnym piśmie Amerykańskiej Akademii Neurologii „Annals of Neurology”.

Minimalnie inwazyjna, wielonarządowa operacja onkologiczna w CSK UCK WUM

3 grudnia br. w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowanej przez prof. Krzysztofa Zieniewicza, po raz pierwszy przeprowadzono w pełni laparoskopową, jednoczasową anatomiczną resekcję wątroby oraz lewostronną hemikolektomię.

Strony