Aktualności

List JM Rektora prof. Zbigniewa Gacionga

List otwarty Dziekanów Wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do Społeczności Akademickiej

Szanowni Członkowie Społeczności Akademickiej,
Zwracamy się do Państwa w poczuciu odpowiedzialności zarówno za tę najbliższą, jak i odległą przyszłość naszej Uczelni. Wydarzenia, których jesteśmy świadkami w ostatnich dniach budzą nasz najgłębszy niepokój i dezaprobatę. Nie jest naszym zamiarem podejmowanie kolejnej oceny przebiegu szczepień przeciw COVID-19 realizowanych przez Centrum Medyczne WUM.

Warszawski Uniwersytet Medyczny uruchamia licznik zaszczepionych

Jeszcze dzisiaj na stronie internetowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ( www.wum.edu.pl) ruszy licznik osób zaszczepionych w jednostkach związanych z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Do godziny 14.00 7 stycznia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zaszczepionych zostało 2600 osób z grupy „0”. 

WUM szczepi studentów

Ruszają szczepienia studentów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Już w poniedziałek, 11 stycznia rozpoczną się szczepienia studentów w specjalnym punkcie utworzonym w Szpitalu Klinicznym ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej, dzień później we wtorek, 12 stycznia, szczepienia studentów zaczną się w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii WUM przy ul. Binieckiego, a w czwartek, 14 stycznia w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya, Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy ul. Żwirki i Wigury oraz w Centrum Dydaktycznym WUM przy ul. Trojdena.

Komunikat z posiedzenia Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego spotkała się w dniu 5 stycznia 2021 na nadzwyczajnym posiedzeniu w celu zapoznania się z konkluzjami raportu komisji rektorskiej, która przeanalizowała sytuację dotyczącą szczepień przeciwko COVID-19 prowadzonych w Centrum Medycznym WUM Sp. z o.o..

Apel JM Rektora prof. Zbigniewa Gacionga o sprostowanie nieprawdziwych informacji

„Apeluję o sprostowanie nieprawdziwych informacji jakobym otrzymał listę osób chętnych do szczepienia spoza grupy „O” i sprostowanie podanej i rozpowszechnionej informacji w celu obrony mojego dobrego imienia.

Oświadczenie Rektora WUM prof. Zbigniewa Gacionga

Szanowni Państwo, 

Jest mi niezmiernie przykro z powodu zaistniałej sytuacji związanej z nieprawidłowościami przy szczepieniach przeciwko Covid-19 prowadzonych przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, spółkę zależną od Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Jako Rektor powołałem specjalną Komisję, która przeanalizowała krok po kroku proces szczepień. Informacja na temat ustaleń Komisji została opublikowana w dniu dzisiejszym na www.wum.edu.pl

Wyniki prac komisji WUM

Komisja powołana przez Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości w procesie organizowania i prowadzenia szczepień przez Centrum Medyczne WUM Sp. z o.o., powołana 2 stycznia, zakończyła swoje prace. Komisja wykazała liczne nieprawidłowości w organizacji szczepień przez Centrum Medyczne WUM Sp. z o.o.

Przewodniczącym Komisji był prof. dr hab. n. med. Roman Smolarczyk, a członkami: prof. dr hab. n.med. Alicja Wiercińska – Drapało i prof. dr hab. n.med. i nauk o zdrowiu Robert Gałązkowski.

Komunikat WUM: zmiany w zarządzie spółki CM WUM Sp. o.o.

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 4 stycznia 2021 r. dr n. med. Ewa Trzepla została odwołana przez Radę Nadzorczą spółki Centrum Medyczne WUM Sp. z o.o. ze stanowiska Prezesa Zarządu. Jednocześnie - do czasu przeprowadzenia konkursu na stanowisko prezesa - pełniącą obowiązki prezesa spółki CM WUM Sp. z o.o. będzie mgr Bogda Lipszyc.

Marta Wojtach
rzecznik prasowy WUM

Komisja do wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości w procesie organizowania i prowadzenia szczepień przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. rozpoczęła pracę

Komisja do wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości w procesie organizowania i prowadzenia szczepień przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. rozpoczęła pracę

Strony