Aktualności

Nowe Władze Dziekańskie WUM

Szanowni Państwo,
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong wręczył akty powołania nowym Władzom Dziekańskim.
Funkcje te będą pełnić od 1 października 2020 roku.
- prof. dr hab.

Konferencja Prasowa "Bezpieczna spirometria w dobie pandemii"

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję prasową "Bezpieczna spirometria w dobie pandemii" organizowaną przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Fundacja Rozwoju WUM pozyskała od PZU SA 1 300 000 zł na zakup urządzenia do perfuzji wątroby!

1 września 2020 r. Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zawarła z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA umowę prewencyjną w ramach, której otrzyma z funduszu prewencyjnego PZU SA środki na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego przeciwdziałającego skutkom rozwoju niewydolności wątroby dla Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Kwota dofinansowania zostanie przeznaczona w szczególności na:

NFZ podpowiada, jak bezpiecznie żyć w czasie COVID-19

Na początku września 2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął emisję cyklu filmów edukacyjnych „Bezpieczni w czasie epidemii”, który powstał pod patronatem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Fundacja PCPM poszukuje personelu medycznego do udziału w misjach Medycznego Zespołu Ratunkowego

Szanowni Państwo,
Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) poszukuje lekarzy i pielęgniarek/rzy do udziału w misjach Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM, certyfikowanego przez WHO:

CSK UCK WUM OTRZYMAŁO DAR CITI FOUNDATION i PCPM

3 września 2020 r. Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej razem z Fundacją Citi Handlowy dzięki środkom Citi Foundation zapewniła pomoc dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Placówka medyczna zostanie wyposażona w środki ochrony osobistej, takie jak maski FFP3i FFP2, przyłbice, fartuchy i kombinezony, a także respiratory.

Przemówienie Rektora prof. Zginiewa Gacionga

Nowy Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof.

Nowe władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

1 września 2020 r. władze na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym obejmują:

 - prof. Zbigniew Gaciong - Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kadencji 2020-2024, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, nadciśnienia tętniczego. Od 1998 r. kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM. W latach 1996–2002 prodziekan I Wydziału Lekarskiego, w 2002–2005 prodziekan Wydziału Kształcenia Podyplomowego, a w latach 2005–2012 dziekan Wydziału Kształcenia Podyplomowego.

Lista 100 liderów naukowych WUM w latach 2017-2019

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że opublikowano najnowszy ranking liderów naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - „Lista 100 liderów naukowych w latach 2017-2019”.

Rektorzy o współpracy WUM i UW

24 sierpnia odbyło się spotkania przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestniczyli w nim rektorzy i prorektorzy UW i WUM obecnej kadencji oraz nowe zespoły rektorskie obu uczelni, które rozpoczną urzędowanie we wrześniu.

Strony