Aktualności

20-lecie Wydziału Nauki o Zdrowiu

W 2019 roku Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kończy 20 lat.  Z tej okazji 13 czerwca br. w Centrum Dydaktycznego WUM, przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowująca działalność Wydziału.   

Spotkanie prasowe „Solidarnie dla transplantacji”

13 czerwca 2019 roku w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM odbyło się spotkanie prasowe z okazji otwarcia wystawy „Solidarnie dla transplantacji” – wczoraj i dziś, ponad pół wieku historii polskiej medycyny transplantacyjnej”. Podczas spotkania przedstawione zostały również statystyki dotyczące liczby transplantacji wykonanych w UCK WUM w 2018 roku oraz informacje na temat setnego małoinwazyjnego pobrania

Spotkanie prasowe „Solidarnie dla transplantacji”

Zapraszamy na spotkanie prasowe z okazji otwarcia wystawy „Solidarnie dla transplantacji” – wczoraj i dziś, ponad pół wieku historii polskiej medycyny transplantacyjnej”, które odbędzie się 13 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 na terenie Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63 A, UCK WUM.

Jubileusz 20-lecia WNoZ Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - zaproszenie dla mediów

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Uroczystej Gali z okazji 20-lecia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która odbędzie się 13 czerwca br. o  godz. 13:00., w Auli A Centrum Dydaktycznego WUM, przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie.

WUM z nowym Statutem

Integralny i konsekwentny rozwój nauki oraz dydaktyki, powołanie odpowiedzialnych za działalność naukową organów kolegialnych jakimi są Rady Dyscyplin Naukowych, pozostawienie wydziałów jako struktur dbających o kształcenie i jego jakość, powstanie Rady Uczelni, niezależnego organu wspomagającego rozwój  Uczelni – to główne założenia nowego Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwalonego przez Senat Uczelni w dniu 27 maja 2019 r.

Nowi profesorowie i kierownicy jednostek

Podczas posiedzenia Senatu Rektor prof. Mirosław Wielgoś wręczył listy gratulacyjne nowym profesorom oraz akty powołania na stanowiska Kierowników Jednostek.
Gratulacje w związku z uzyskaniem tytułu profesora odebrali: prof. dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek, prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman, prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, prof. dr hab. n. med. Piotr Suchocki. 
Akty powołania odebrali:
• prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski na stanowisko Kierownika II Kliniki Położnictwa I Ginekologii – Lekarza Kierującego Oddziałem.

Tomasz Połeć - Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego z wizytą w WUM

Pierwsza Rada Uczelni WUM

15 maja br. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wybrał pełen skład Rady Uczelni. Przewodniczącym został: prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat - Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pozostali Członkowie Rady to: dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz - Wiceprezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu, dr hab. prof. UW Marcin Matczak - Profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji UW, prof. dr hab. n. med.

Noc Muzeów 2019

Razem z Muzeum Historii Medycyny zapraszamy na Noc Muzeów, która odbędzie się już w najbliższą sobotę, 18 maja, w godz. 18:00-00:30 na terenie Kampusu Banacha WUM, ul. Zwirki i Wigury 63.

Ranking 100. liderów naukowych WUM 2016-2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłosił Ranking 100. Liderów naukowych WUM z najwyższym dorobkiem publikacyjnym w latach 2016-2018. Pierwsze miejsce w rankingu zajął prof. Grzegorz Opolski - Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM. Na drugiej pozycji uplasował się prof. Rafał Płoski - Kierownik Zakładu Genetyki Medycznej I Wydziału Lekarskiego. Trzecie miejsce zajęła prof. Hanna Szajewska - Kierownik Kliniki Pediatrii UCK WUM. Kolejne miejsca zajęli: prof.

Strony