MDW 1-2/2021

Nr 1-2/2021 przygotował zespół redakcyjny w składzie: prof. Dagmara Mirowska-Guzel – redaktor naczelna, dr hab. Anna Staniszewska – zastępca redaktor naczelnej, mgr Marta Ewa Wojtach – sekretarz redakcji, mgr Cezary Ksel – redaktor, dr Adam Tyszkiewicz – historia, mgr Michał Szulc – grafika/DTP, inż. Roman Sergej – skład, Marzena Murawska – korekta, Dział Fotomedyczny WUM – zdjęcia.

 

WYWIAD NUMERU: Cezary Ksel – Kazimierz Niemczyk: Nie ma rzeczy, której nie można by zdobyć wytrwałą pracą

85 LAT DOMU MEDYKA: Cezary Ksel – Cudowne lata Domu Medyka

INFORMACJE: Nowa kadencja Rad Dyscyplin Naukowych

INFORMACJE: Dorota Olczak-Kowalczyk, Agnieszka Mielczarek, Anna Staniszewska – Organizacja procesu szczepień społeczności akademickiej WUM

INFORMACJE: Marzena Jaciubek, Karolina Prasek – Szczepionki przeciw COVID-19 – co o nich wiemy?

KLINIKI: Zenon Huczek, Adam Rdzanek, Piotr Scisło, Ewa Pędzich-Placha, Bartosz Rymuza – Przezcewnikowa implantacja bioprotezy mitralnej (TMVI)

KLINIKI: Tadeusz Wróblewski – Chirurgia małoinwazyjna guzów wątroby – nowa droga dostępu przez klatkę piersiową

KLINIKI: Krzysztof Zieniewicz, Sławomir Kozieł – Nowatorski zabieg endoskopowej cholangioskopii zabiegowej

KLINIKI: Pionierski zabieg endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego

KLINIKI: Wszczepienie endoprotezy całkowitej stawu biodrowego

SENAT: Marta Ewa Wojtach – Informacje z posiedzeń Senatu WUM – 25 stycznia i 22 lutego

STETOSKOP

NAUKA: Marta Ewa Wojtach, Marzena Murawska, Cezary Ksel – Przełomowe badania nad leczeniem zapalenia mięśnia sercowego

NAUKA: Natalia Chmielewska, Adam Hamed, Janusz Szyndler – Psycho- i neurofarmakologia

DYDAKTYKA: Cezary Ksel – Artur Stolarczyk: Pierwsze ortopedyczne warsztaty na preparatach nieutrwalonych

DYDAKTYKA: Marcin Łasiński – Działalność dydaktyczna Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji WUM

STUDENCI: Magdalena Łazarewicz, Nina Karpińska, Agata Mazur –  Studenci dla studentów – znaczenie psychospołecznego wsparcia rówieśniczego

HISTORIA: Krzysztof Schoeneinch – Historia „skromnej” strzykawki