MDW 9/2021

Nr 9 / 2021 przygotował zespół redakcyjny w składzie: prof. Dagmara Mirowska-Guzel – redaktor naczelna, dr hab. Anna Staniszewska – zastępca redaktor naczelnej, mgr Marta Ewa Wojtach – sekretarz redakcji, mgr Cezary Ksel – redaktor, mgr Michał Szulc – grafika/DTP, inż. Roman Sergej – skład, Warszawski Uniwersytet Medyczny – zdjęcia.

 

POCZET REKTORÓW: Poczet rektorów 1950–2020

WŁADZE REKTORSKIE: Władze rektorskie na kadencję 2020–2024

WŁADZE DZIEKAŃSKIE: Władze dziekańskie na kadencję 2020–2024

INFORMACJE: Rady Dyscyplin Naukowych

INFORMACJE: Rada Uczelni, Szkoła Doktorska, Uczelniane Studium Doktoranckie, Centrum Kształcenia Podyplomowego

INFORMACJE: Skład Senatu WUM na kadencję 2020–2024

INFORMACJE: Składy Zarządu Głównego Samorządu Studentów i samorządów wydziałowych

WYKŁAD INAUGURACYJNY: Jakub Gołąb – Nowe technologie w rozwoju szczepionek

NOWY ROK AKADEMICKI: Nowy rok akademicki 2021/2022. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, na co stawiamy

SUKCES: Prof. Marek Krawczyk doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Rozmowa z prof. Markiem Krawczykiem – rektorem WUM w latach 2008–2012 i 2012–2016, doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

NAUKA: Piotr Pruszczyk – Kryteria i zasady opracowania rankingu naukowego jednostek WUM w 2021 roku. Zestawienie jednostek WUM. Podsumowanie dorobku naukowego za rok 2020

HISTORIA: Grażyna Jermakowicz – Józef Piłsudski, pierwszy doktor honoris causa Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego