Aktualności

Promocja prof., dr. hab., dr. n. med. i dr. n. o zdr. II Wydziału Lekarskiego

25 czerwca br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów nowo mianowanym: 3. profesorom, 11. doktorom habilitowanym, 42. doktorom nauk medycznych oraz 20.

Gratulacje podczas posiedzenia Senatu Uczelni

Podczas posiedzenia Senatu, które odbyło się 24 czerwca br. JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś wręczył akty powołania na stanowiska kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych oraz gratulacje.

Akty powołania odebrali:

-dr hab. Jarosław Czerwiński na stanowisko Kierownika Zakładu Medycyny Ratunkowej – Lekarza kierującego Oddziałem SOR

- prof. dr hab. Bogdan Ciszek na stanowisko Kierownika Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

Profesor Piotr Kasprzak Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

19 czerwca w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa, wręczenia listów gratulacyjnych nowym profesorom oraz promocji doktorów habilitowanych i doktorów nauk I Wydziału Lekarskiego z roku akademickiego 2018/2019. W uroczystości uczestniczyły władze rektorskie i dziekańskie, członkowie Rady I Wydziału Lekarskiego, promotor w postępowaniu o nadanie prof. Piotrowi Kasprzakowi godności Doktora Honoris Causa - prof.

Zaproszenie dla mediów na uroczystość wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa prof. Piotrowi Kasprzakowi - światowej sławie chirurgii naczyniowej

JM Rektor, Dziekan i Rada I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mają zaszczyt zaprosić na Ceremonię nadania tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Piotrowi Kasprzakowi.

Uroczystość odbędzie się we wtorek, 18 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie

20-lecie Wydziału Nauki o Zdrowiu

W 2019 roku Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kończy 20 lat.  Z tej okazji 13 czerwca br. w Centrum Dydaktycznego WUM, przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowująca działalność Wydziału.   

Spotkanie prasowe „Solidarnie dla transplantacji”

13 czerwca 2019 roku w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM odbyło się spotkanie prasowe z okazji otwarcia wystawy „Solidarnie dla transplantacji” – wczoraj i dziś, ponad pół wieku historii polskiej medycyny transplantacyjnej”. Podczas spotkania przedstawione zostały również statystyki dotyczące liczby transplantacji wykonanych w UCK WUM w 2018 roku oraz informacje na temat setnego małoinwazyjnego pobrania

Spotkanie prasowe „Solidarnie dla transplantacji”

Zapraszamy na spotkanie prasowe z okazji otwarcia wystawy „Solidarnie dla transplantacji” – wczoraj i dziś, ponad pół wieku historii polskiej medycyny transplantacyjnej”, które odbędzie się 13 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 na terenie Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63 A, UCK WUM.

Jubileusz 20-lecia WNoZ Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - zaproszenie dla mediów

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Uroczystej Gali z okazji 20-lecia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która odbędzie się 13 czerwca br. o  godz. 13:00., w Auli A Centrum Dydaktycznego WUM, przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie.

WUM z nowym Statutem

Integralny i konsekwentny rozwój nauki oraz dydaktyki, powołanie odpowiedzialnych za działalność naukową organów kolegialnych jakimi są Rady Dyscyplin Naukowych, pozostawienie wydziałów jako struktur dbających o kształcenie i jego jakość, powstanie Rady Uczelni, niezależnego organu wspomagającego rozwój  Uczelni – to główne założenia nowego Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwalonego przez Senat Uczelni w dniu 27 maja 2019 r.

Nowi profesorowie i kierownicy jednostek

Podczas posiedzenia Senatu Rektor prof. Mirosław Wielgoś wręczył listy gratulacyjne nowym profesorom oraz akty powołania na stanowiska Kierowników Jednostek.
Gratulacje w związku z uzyskaniem tytułu profesora odebrali: prof. dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek, prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman, prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, prof. dr hab. n. med. Piotr Suchocki. 
Akty powołania odebrali:
• prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski na stanowisko Kierownika II Kliniki Położnictwa I Ginekologii – Lekarza Kierującego Oddziałem.

Strony