Aktualności

Zaproszenie dla mediów - uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Symulacji Medycznych WUM

Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

ma zaszczyt zaprosić

 na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego

pod budowę

Centrum Symulacji Medycznych 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

 która odbędzie się 

w poniedziałek, 2 grudnia 2019 r., o godz. 12.00.

Autotransplantacja nerki przeszczepionej z pozaustrojową rekonstrukcją naczyniową

6 listopada 2019 roku w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK UCK WUM, kierowanej przez prof. dr hab. med. Sławomira Nazarewskiego, przeprowadzono unikalną na skalę światową operację autotransplantacji nerki przeszczepionej z pozaustrojową rekonstrukcją naczyniową. Nerkę, pochodzącą od dawcy zmarłego, przeszczepiono w marcu 2015  roku.

Prof. Mirosław Wielgoś, Rektor WUM: wspieram doktor Katarzynę Pikulską

Za kilka dni, 19 listopada ruszy proces, który Katarzyna Pikulska, jedna z liderek protestu rezydentów z jesieni 2017 roku, wytoczyła Telewizji Polskiej S.A.

Zabieg ablacji ze wsparciem ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation) w I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM

Zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) (kierownik kliniki: prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski) dołączył do wąskiego grona ośrodków w Europie wykonujących zabiegi ablacji ze wsparciem ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation). W przypadku arytmii powodującej niestabilność hemodynamiczną wsparcie ECMO umożliwia przeprowadzenie zabiegu z zapewnieniem odpowiedniej perfuzji narządowej.

Pierwsze wspólne posiedzenie Rad Dyscyplin Naukowych

We wtorek, 5 listopada br. odbyło się wspólne, inauguracyjne posiedzenie trzech Rad Dyscyplin Naukowych. W spotkaniu, które otworzył JMR prof. Mirosław Wielgoś uczestniczyły Władze Uczelni, Dziekani, Przewodniczący oraz Członkowie Rad Dyscyplin Naukowych oraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej.

Movember-wernisaż wystawy sztuki patomorfologicznej

W poniedziałek, 4 listopada, w samo południe, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy sztuki patomorfologicznej – Movember, której celem jest  podniesienie świadomości mężczyzn na temat profilaktyki nowotworów jąder i prostaty oraz szerzenie wiedzy na temat pracy lekarzy patomorfologów. W wernisażu udział wzięli JMR prof. Mirosław Wielgoś oraz prof. Marcin Wojnar – Dziekan Wydziału Lekarskiego.

Projekt Statutu Federacji UW-WUM zaopiniowany pozytywnie przez Senat

W poniedziałek, 21 października br. Senat Uczelni zaopiniował pozytywnie projekt statutu Federacji Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kilka dni wcześniej 16 października br. w identycznej formie projekt został przyjęty również przez Senatorów Uniwersytetu Warszawskiego.

Nie możemy żyć od ekscesu do ekscesu – rozmowa z Rektorem prof. Mirosławem Wielgosiem w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

Po kampanii wyborczej przyszła pora, by krytycznie przyjrzeć się części środowiska akademickiego - mówi prof. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w rozmowie, która ukazała się 16 października 2019 roku w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

DGP: Podżeganie do nienawiści, niszczenie tolerancji, dyskryminacja. Postanowił pan wypomnieć środowisku akademickiemu, że i tu takie zdarzenia mają miejsce. 

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM otwarte

9 października na terenie kampusu Banacha, przy ul. Binieckiego 6 odbyło się uroczyste otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
To największe w Polsce i najnowocześniejsze w polskich uczelniach medycznych centrum stomatologiczne.          

Otwarcie wyremontowanego Pododdziału Neurologii Dziecięcej Katedry i Kliniki Neurologii oraz trzech sal rehabilitacyjnych

We wtorek, 8 października 2019 r. w Katedrze i Klinice Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM, kierowanej przez prof. Annę Kosterę-Pruszczyk otwarto wyremontowany, dzięki wsparciu Fundacji Polsat, Pododdział Neurologii Dziecięcej oraz trzy sale rehabilitacyjne.

Strony