Aktualności

Zarządzenie Rektora nr 167/2020 z dnia 20.08.20 r.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Rektora nr 167/2020 z dnia 20.08. 2020 r.

List otwarty zespołu specjalistów - lekarzy do pacjentów i decydentów: Zdrowie Polaków w obliczu pandemii COVID-19

Współpraca z "pacjentem symulowanym"- nowatorska metoda edukacji przyszłych medyków na WUM

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zainteresować Państwa jedną z nowatorskich metod edukacji przyszłych medyków, która polega na praktycznej nauce zawodu we współpracy z „pacjentem symulowanym”.

Prof. Marek Postuła koordynatorem zespołu medyków Tour de Pologne

Transport „in utero” i wszczepienie stymulatora u wcześniaka w pierwszych godzinach życia po porodzie

Medal im Dr. Tytusa Chałubińskiego dla prof. Andrzeja Górskiego

27 lipca 2020 r. JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś wręczył byłemu Rektorowi, Medal im. Dr. Tytusa Chałubińskiego z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Pierwsza w Polsce transplantacja wątroby z wykorzystaniem nowatorskiej metody D-HOPE

8 lipca 2020 r. w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby CSK UCK WUM kierowanej przez prof. Krzysztofa Zieniewicza wykonano transplantację wątroby z wykorzystaniem nowatorskiej metody - mechanicznej pozaustrojowej perfuzji i oksygenacji wątroby w hipotermii, tzw. D-HOPE (dual hypothermic oxygenated perfusion). 

Nowoczesny sprzęt dla Działu Fotomedycznego

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś uroczyście odpakował nową kamerę, którą kupił dla Działu Fotomedycznego WUM.

Grupa warszawskich śpiewaków operowych dziękuję lekarzom za ich pracę w czasie epidemii COVID-19

Zapraszamy do obejrzenia filmu dedykowanego lekarzom i ich ciężkiej pracy w czasie epidemii COVID-19, nakręconego przez grupę warszawskich śpiewaków operowych wraz z pisarką Sylwią Chutnik. 

Jak deklarują na wstępie autorzy, film powstał „w hołdzie lekarzom i lekarkom – w podziękowaniu za ich pracę, poświęcenie i empatię, za ryzykowanie własnego zdrowia i życia,”.

Polacy nie chcą się szczepić na koronawirusa – wyniki badania WUM oraz UW we współpracy z ARC Rynek i Opinia

Strony