Aktualności

Niekonwencjonalna operacja w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej CSK UCK WUM

W Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej UCK WUM wykonano bardzo nietypową i rzadką operację jednoczasowego wycięcia głowy trzustki oraz fragmentu wątroby u chorego, któremu przeszczepiono ten narząd przed laty.

Zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM dołączył do projektu TeleCheck-AF

Zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowanej przez Prof. Grzegorza Opolskiego dołączył do projektu TeleCheck-AF, w ramach którego pacjenci z zaburzeniami rytmu uzyskują możliwość nieodpłatnego korzystania z aplikacji monitorującej rytm serca. Głównym badaczem w ramach projektu w Oddziale Elektrokardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM jest dr. n. med. Piotr Lodziński. 

Prof. Zbigniew Gaciong nowym Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

21 kwietnia 2020 r. Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało prof. Zbigniewa Gacionga na Rektora WUM na kadencję 2020-2024. Za kandydaturą prof. Zbigniewa Gacionga głosowało 118 elektorów, 80 było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Zbigniew Antoni Gaciong urodził się 17 grudnia 1955 w Warszawie.

Wybrano Rektora WUM na kadencję 2020-2024

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, iż 21 kwietnia 2020 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyły się wybory Rektora WUM na kadencję 2020-2024. Rektorem Elektem na kadencję 2020-2024 został Prof. dr hab. Zbigniew Gaciong.

W dniu dzisiejszym wybrano również skład Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2020-2024.

NCBiR dofinansuje kolejne projekty naszych naukowców

W ramach, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, konkursu POLNOR 2019 na polsko-norweskie projekty badawcze - dwa przedsięwzięcia, przygotowane przez zespoły naszych naukowców, zostały rekomendowane do dofinansowania i znalazły się na czołowych miejscach listy rankingowej.

Wsparcie finansowe uzyskał:

Kolejne granty dla naszej Uczelni w ramach programów MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończyło ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach programów: Społeczna Odpowiedzialność Nauki oraz Doskonała Nauka.

Wynalazek naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego obniży ryzyko zakażenia COVID-19

Dr Marcin Kaczor - Kierownik Projektu Centrum Symulacji Medycznych WUM, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, opracował projekt urządzenia barierowego służącego zapobieganiu niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się aerozolu wydychanego przez pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 oraz innymi wysoko zakaźnymi patogenami. 

„Koncepcja powstania namiotu barieroweg

Apel JM Rektora o stosowanie się do zaleceń prewencyjnych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa

"Zamknięcie uczelni, szkół, kin, teatrów i obiektów sportowych to naprawdę dobry - i na tę chwilę jedyny słuszny - ruch. Bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy nie. To nie mają być działania populistyczne, dla poklasku. To są działania PREWENCYJNE. Tylko one mogą uchronić nas przed katastrofą. Nie unikniemy już 1000 potwierdzonych chorych za 8-10 dni - należy się z tym pogodzić.

Apel JM Rektora WUM o pozostawieniu dzieci w domach w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa

"Bardzo słuszna decyzja o zamknięciu szkół !!!
Jeszcze trochę i byłaby spóźniona. To zwiększa nasze szanse na uniknięcie tzw.

Apel JMR o zamknięcie szkół i uczelni w związku z koronawirusem

„Mam nadzieję, że w ślad za decyzjami o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Warszawskim pójdą inne warszawskie uczelnie, a przede wszystkim szkoły. Wierzę, że nie jest jeszcze za późno na podjęcie działań, które mogą przyczynić się do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem. Czekam z niecierpliwością na decyzję o zamknięciu warszawskich szkół na przynajmniej 3 tygodnie. Dzieci co prawda nie chorują, ale są ogniwem w przenoszeniu infekcji.

Strony