Aktualności

Nie możemy żyć od ekscesu do ekscesu – rozmowa z Rektorem prof. Mirosławem Wielgosiem w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

Po kampanii wyborczej przyszła pora, by krytycznie przyjrzeć się części środowiska akademickiego - mówi prof. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w rozmowie, która ukazała się 16 października 2019 roku w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

DGP: Podżeganie do nienawiści, niszczenie tolerancji, dyskryminacja. Postanowił pan wypomnieć środowisku akademickiemu, że i tu takie zdarzenia mają miejsce. 

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM otwarte

9 października na terenie kampusu Banacha, przy ul. Binieckiego 6 odbyło się uroczyste otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
To największe w Polsce i najnowocześniejsze w polskich uczelniach medycznych centrum stomatologiczne.          

Otwarcie wyremontowanego Pododdziału Neurologii Dziecięcej Katedry i Kliniki Neurologii oraz trzech sal rehabilitacyjnych

We wtorek, 8 października 2019 r. w Katedrze i Klinice Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM, kierowanej przez prof. Annę Kosterę-Pruszczyk otwarto wyremontowany, dzięki wsparciu Fundacji Polsat, Pododdział Neurologii Dziecięcej oraz trzy sale rehabilitacyjne.

Inauguracja „Tygodnia Noblowskiego”

7 października 2019 r. Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś oraz Rektor UW prof. Marcin Pałys zainaugurowali w Centrum Współpracy i Dialogu UW „Tydzień Noblowski”. Podczas spotkania troje ekspertów naszej Uczelni skomentowało osiągnięcia tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny.

Zaproszenie dla mediów - Dzień Noblowski UW/ WUM

Zapraszamy na otwarcie „Tygodnia Noblowskiego” Centrum Współpracy i Dialogu UW  oraz transmisję ogłoszenia laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny z udziałem Rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia i Rektora UW prof. Marcina Pałysa, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek 7 października 2019 r. o godz. 10:30  w Centrum Dialogu i Współpracy UW, Ogród Botaniczny UW, Al. Ujazdowskie 4. 

Agenda Dnia Noblowskiego:

10:30 - Powitanie

Zaproszenie dla mediów - otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii

Rektor WUM na inauguracji roku akademickiego 2019/20120

„Obecna sytuacja w Polsce, atmosfera i styl prowadzenia debaty publicznej, których jesteśmy świadkami, powinny skłonić do głębokiej refleksji nas wszystkich. W środowisku polskich szkół wyższych, od stuleci stojącym na straży przestrzegania norm etycznych i prawnych, mają miejsce zdarzenia, które wymagają wyrażenia stanowczego sprzeciwu.

Otwarcie wyremontowanego Pododdziału Neurologii Dziecięcej Katedry i Kliniki Neurologii - zaproszenie dla mediów

         

Serdecznie  zapraszamy na uroczyste otwarcie wyremontowanych

Informacja Prasowa - Inauguracja budowy drugiego w Polsce Domu Ronalda McDonalda

Medal im Dr. Tytusa Chałubińskiego dla prof. Tadeusza Tołłoczki

23 września podczas posiedzenia Senatu WUM, JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś, w ramach trwającego Jubileuszu 90-lecia urodzin prof. Tadeusza Tołłoczki, wręczył byłemu Rektorowi naszej Alma Mater, Medal im. Dr. Tytusa Chałubińskiego.

Strony