Aktualności

Agencja Badań Medycznych dofinansuje projekt badawczy naukowców WUM. Wartość wsparcia to 30 084 379,80 zł

Projekt badawczy „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)” zainicjowany przez naukowców naszej Uczelni uzyskał dofinansowanie Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych. 
Kierownikami zwycięskiego projektu są prof. Jolanta Siller-Matula oraz prof.

Apel Rektora - Prof. Mirosława Wielgosia potępiający przejawy agresji w stosunku do środowiska LGBT+

Oficjalna prezentacja sekcji kolarskiej AZS WUM „MUW on BIKE"

20 czerwca 2020 r. oficjalnie rozpoczęła swą działalność sekcja kolarska AZS WUM "MUW on BIKE". Spotkanie poprowadził prof. Marek Postuła - Prodziekan ds. Studenckich English Division - założyciel i promotor sekcji, pasjonat kolarstwa. W inauguracji udział wzięła prof. Barbara Górnicka - Prorektor ds.

Zarządzenie nr 102/2020 Rektora WUM

 Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 102/2020 Rektora aktualizujące zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności WUM (zmiany dot. odbywania egzaminów i praktyk studenckich).

Pierwszy w Polsce pacjent z wszczepionym defibrylatorem łączącym się ze smartfonem

W Klinice Kardiologii CSK UCK WUM (Kierownik prof. dr hab. Grzegorz Opolski) wykonano zabieg implantacji kardiowertera-defibrylatora nowej generacji, który w komunikacji wykorzystuje technologię bezprzewodowej transmisji danych bluetooth.

Naukowcy z WUM objęli funkcje przewodniczących Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk

Pięcioro naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego objęło funkcję przewodniczących Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk. W nowo wyłonionych Prezydiach Komitetów wchodzących w skład Wydziału V PAN zasiądą:

Ruszył projekt PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów

Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA rozpoczęły realizację projektu Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta. To ogólnopolski program długofalowego wsparcia dla organizacji pacjentów, który ma pomóc w budowaniu ich silnej pozycji, poprzez rozwój kompetencji oraz niezależność ekonomiczną.

Zespół Prorektorów WUM na kadencję 2020-2024

Telekonferencja rektorów o współpracy WUM i UW

14 maja 2020 r. odbyła się telekonferencja dotycząca współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyli w niej ze strony WUM: rektor prof. Mirosław Wielgoś oraz rektor elekt prof. Zbigniew Gaciong, a ze strony UW: rektor prof. Marcin Pałys oraz prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej prof. Andrzej Tarlecki.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich metodą on-line

W czwartek, 14 maja 2020 r. pierwszy raz w historii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego publiczne obrony rozpraw doktorskich odbywały się metodą on- line.

Strony